Przetarg 19.04.2017 wraz z uzupelnieniem na wykonanie remontu głównego dźwigów towarowo-osobowych z przebudową na dźwig osobowy o zwiększonym udźwigu,
Przetargi
Wtorek, 28 Marzec 2017 11:39

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 19.04.2017r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sp-ni we Wrocławiu, remontu głównego 3 -ch dźwigów towarowo-osobowych z przebudową na dźwig osobowy o zwiększonym udźwigu, tj. przy ul.Rogowskiej  82, Rogowskiej 124 i  Budziszyńskiej 129 oraz remontu głównego 2-ch dźwigów osobowych przy ul. Wojrowickiej 32 i  Wojrowickiej 38, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.10.2017r., wg warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 19.04.2017r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie w kwocie: 24,60 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto), w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300, po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium składa się przelewem w kwocie: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 18.04.2017r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej, dołączonej do Oferty. Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Jakub Ostrowski, tel. (71) 356-48-17, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 9, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny”.

Uzupełnienie dotyczy:

 

Przedmiotu zamówienia do przetargu z dnia 19.04.2017r. na wykonanie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Zamawiającego we Wrocławiu, remontu głównego 3 -ch dźwigów towarowo-osobowych z przebudową na dźwig osobowy o zwiększonym udźwigu, tj. przy ul.Rogowskiej  82, Rogowskiej 124 i  Budziszyńskiej 129 oraz remontu głównego 2-ch dźwigów osobowych przy ul. Wojrowickiej 32 i  Wojrowickiej 38, o wykonanie remontu głównego 2-ch dźwigów towarowo-osobowych z przebudową na dźwig osobowy o zwiększonym udźwigu, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 9 i Zemskiej 17, z terminem realizacji całości robót uwzględniającym w/w remont, do dnia 15.12.2017r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Pozostałe warunki okreslone w S.I.W.Z. zostały okreslone w ogłoszeniu przetargowym.

 
Załączniki:
Pobierz (SM_Przetarg_19.04.2017.pdf)SM_Przetarg_19.04.2017.pdf[ ]87 Kb2017.03.28 11:41
Pobierz (Uzupelnienie Przetargu 19.04.2017.pdf)Uzupelnienie Przetargu 19.04.2017.pdf[ ]40 Kb2017.04.04 10:00
Zmieniony: Wtorek, 04 Kwiecień 2017 10:02
 

Powered by Adwizard