Komunikaty

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon Parkingi 06.09.2018 Odsłony: 1349
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż od 01.10.2018r. przejmuje zarządzanie parkingami przy ul. Rogowskiej 178 i ul. Zemskiej 44A. W związku z powyższym umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami terenu tracą ważność 30.09.2018r. a SM „Nowy Dwór” nie będzie ich respektować. Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingu prosimy o złożenie w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 w terminie do 10 września 2018r. pisemnych deklaracji, zawierających informację: - z którego parkingu chcielibyście Państwo skorzystać, - czy korzystaliście Państwo dotychczas z któregoś z w/w parkingów, a jeżeli tak, to prosimy o podanie numeru miejsca postojowego, jeżeli chcielibyście Państwo, aby umowa dotyczyła tego samego stanowiska, - o rodzaju i numerze rejestracyjnym pojazdu, którego miałaby dotyczyć umowa udostępnienia miejsca postojowego. Prosimy również o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu w sprawie zawarcia umowy. Jednocześnie informujemy, iż oba parkingi będą parkingami bezobsługowymi ale strzeżonymi. Pełen nadzór nad parkingami i ich ochronę sprawować będzie firma City Parking Group. Będzie ona ponosić również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych na parkingu. W celu zapobieżenia ewentualnym nieporozumieniom dotyczącym miejsca powstania szkody każde auto będzie skanowane zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z parkingu. Wszelkie uregulowania dotyczące sposobu korzystania z parkingu oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników parkingu, zarządcy parkingu i operatora systemu, zawarte są w Regulaminie parkingów strzeżonych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”, który zostanie Państwu udostępniony w terminie do 20.09.2018r. Wnioski o zawarcie umów będą uwzględniane w następującej kolejności: 1.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, które mają zawarte umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów, 2.    Pozostałe osoby posiadające umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów, 3.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, 4.    Pozostali chętni. Za korzystanie z parkingu będą obowiązywały opłaty wyszczególnione w poniższym Cenniku:   CENNIK DZIERŻAWY MIEJSC POSTOJOWYCH NA PŁATNYCH PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „NOWY DWÓR”   Samochody osobowe: - członkowie SM „Nowy Dwór” - 130 zł brutto / m-c - pozostali - 165 zł brutto / m-c Busy i samochody dostawcze do 3,5t - 215 zł brutto / m-c Motocykle: - członkowie SM „Nowy Dwór” - 60 zł brutto / m-c - pozostali - 75 zł brutto / m-c Kaucja za wydanie parkingowej karty zbliżeniowej - 10 zł brutto Opłata za wydanie duplikatu parkingowej karty zbliżeniowej - 20 zł brutto Opłata za bezumowne korzystanie z parkingu - 20 zł brutto / dobę     Celem przejęcia zarządzania parkingami przez naszą Spółdzielnię jest poprawa jakości ich funkcjonowania oraz przywrócenie Członkom Spółdzielni pełnego nadzoru nad mieniem Spółdzielni. Zdajemy sobie również sprawę, iż w pierwszym okresie mogą wystąpić różne problemy, za które już teraz przepraszamy. Dotychczas bowiem Spółdzielnia nie prowadziła takiej działalności i nie posiadamy w tym zakresie żadnego doświadczenia. Prosimy zatem o wyrozumiałość.
Na podstawie najnowszych informacji uzyskanych z Polskiej Spółki Gazownictwa informujemy, iż usuwanie awarii sieci gazowej a tym samym przerwa w dostawie gazu może potrwać nawet do 15 czerwca ! Ponowne zagazowanie instalacji odbędzie się po powiadomieniu przez Pogotowie Gazowe a Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu ani na przyspieszenie prac ani na kolejność podłączania poszczególnych budynków.
Na postawie informacji uzyskanych z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Polskiej Spółki Gazownictwa informujemy, iż przerwa w dostawie gazu do Państwa mieszkań jest spowodowana poważną awarią, która miała miejsce podczas prowadzenia, przez firmę nie działającą na zlecenie SM „Nowy Dwór”, prac w okolicach ulicy Strzegomskiej. Wg deklaracji przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa prace nad przyłączeniem poszczególnych budynków będą prowadzone również w dni świąteczne : od czwartku 31 maja do poniedziałku 4 czerwca. Ponowne zagazowanie instalacji odbędzie się po powiadomieniu przez Pogotowie Gazowe a Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu ani na przyśpieszenie prac, ani na kolejność podłączania poszczególnych budynków.
file icon Awaria magistrali gazowej 2018-05-29 29.05.2018 Odsłony: 1766
W związku z poważną awarią magistrali gazowej wzdłuż ulicy Strzegomskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że przerwa w dostawie gazu będzie trwała przynajmniej do dnia 30 maja 2018r. Jednocześnie prosimy , aby dokładnie sprawdzić czy kurki kuchenek gazowych są zakręcone. Odkręcone przez nieuwagę kurki gazowe spowodują, iż nie będzie można przeprowadzić skutecznej próby szczelności co z kolei warunkuje możliwość podłączenia gazu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że kłopoty z ciepłą wodą użytkową oraz centralnym ogrzewaniem są spowodowane obniżonymi parametrami dostawy ciepła od firmy: FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o., z uwagi na remont jednej z magistrali przy ul. Michalczyka.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 informuje, że posiada do odsprzedaży 153 szt. zdemontowanych, nielegalizowanych ciepłomierzy METRONA ULTRAHEAT®XS 2WR6. Wszelkich informacji udziela P. Maciej Polewiak, tel. (71) 356-48-19, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1400 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 8, parter, w w/w terminie. Oferty prosimy składać w biurze podawczym Spółdzielni Mieszkaniowej lub na adres biuro@smnowydwor.com.pl
file icon Pismo do mieszkańców SM "Nowy Dwór" 02.06.2017 Odsłony: 3154
file icon Budowa tramwaju na Osiedlu "Nowy Dwór" 30.05.2017 Odsłony: 2971
W związku z wymianą poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy w budynku przy ul. Rogowskiej 176, informujemy, że od dnia 18.04.2017 r. do dnia 28.04.2017 r., w godz. od 8.00 do 17.00, wystąpią przerwy w dostawie wody do mieszkań i lokali.Prace wykonuje firma Komplex - Bud S.C. tel. 603 925 253 
«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»
Strona 1 z 2

Powered by Adwizard