Komunikaty

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon Dzień Otwarty Natariatu 28.11.2019 Odsłony: 281
Wzorem ubiegłych lat Izba Notarialna we Wrocławiu organizuje w dniu 30.11.2019 r., sobota ogólnopolską akcję edukacyjną pod hasłem Uczciwie i bezpiecznie.30.11.2019 roku od godz. 10 do 16 notariusze udzielać będą bezpłatnych i kompleksowych informacji na tematy wskazane w pliku pdf pod adresem,Wrocław, Plac Solny NR 6, BUDYNEK STAREJ GIEŁDY. 
Budowa TAT, czyli trasy autobusowo-tramwajowej z placu Orląt Lwowskich na Nowy Dwór wchodzi w kolejną fazę. 30 listopada wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na placu Orląt Lwowskich. Wykonawca rozpocznie tam budowę i przebudowę sieci podziemnych, sieci trakcyjnej i torowiska tramwajowego, które połączy się z istniejącym układem torowym. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej pojadą objazdami.  Roboty na placu potrwają do wakacji 2020 roku. Przepraszamy za utrudnienia, ale będzie warto! Dzięki tej wielkiej inwestycji komunikacyjnej z Nowego Dworu na plac Orląt Lwowskich dojedziemy tramwajem w mniej niż 20 minut!    Objazdy dla kierowców Jakie zmiany czekają kierowców? Od strony ulicy Braniborskiej i Robotniczej na skrzyżowaniu na placu Orląt Lwowskich nie będzie można pojechać na wprost w Podwale (w kierunku ulicy Sądowej i Krupniczej). Będzie można skręcić w prawo w ulicę Piłsudskiego albo w ulicę Tęczową. Jadąc z kierunku ul. Sądowej i Krupniczej przez Podwale w stronę ulicy Braniborskiej i Robotniczej kierowcy skorzystają z objazdu przez ulice Zelwerowicza oraz Sokolniczą. Kierowcy jadący Podwalem od placu Jana Pawła II w kierunku ul. Piłsudskiego będą musieli pojechać ulicami Zelwerowicza, Sokolniczą, a następnie w lewo na plac Orląt i tam w prawo w ulicę Piłsudskiego. Kierowcy jadący od ulicy Tęczowej na skrzyżowaniu na placu Orląt Lwowskich też będą mogli pojechać tylko w prawo. Aby się udać w kierunku pl. Jana Pawła będą musieli nawrócić na ul. Piłsudskiego przejeżdżając przez torowisko tramwajowe Te autobusy zmienią trasy Zmienią się trasy linii autobusowych 106, 127, 148, 149 oraz kursów nocnych linii 206 i 249. Autobusy linii 106 jadące z Dworcowej w kierunku Portu Lotniczego zostaną skierowane objazdem od ulicy Podwale przez pl. Jana Pawła II, ul. Legnicką i Nabycińską do ul. Robotniczej, a w kierunku przeciwnym od ul. Robotniczej przez ul. Piłsudskiego, pl. Legionów do ul. Świdnickiej. Autobusy linii 148 i 149 jadące z Dworcowej lub pl. Grunwaldzkiego w kierunku Nowego Dworu zostaną skierowane objazdem od ulicy Podwale przez pl. Jana Pawła II, ulicę Legnicką, pl. Strzegomski, ulicę Strzegomską i Śrubową do ulicy Robotniczej, a w kierunku przeciwnym od ulicy Robotniczej przez ulicę Piłsudskiego, pl. Legionów do ulicy Świdnickiej. Kursy nocne linii 206 i 249  jadące od strony dworca autobusowego w kierunku Nowego Dworu lub Portu Lotniczego zostaną skierowane objazdem od ulicy Podwale przez pl. Jana Pawła II, ulicę Legnicką i Nabycińską do ul. Robotniczej, a w kierunku przeciwnym od ul. Robotniczej przez ul. Piłsudskiego, pl. Legionów, ulice Kościuszki, Świdnicką i Swobodną do dworca autobusowego. Autobusy linii 127 zostaną w obu kierunkach skierowane objazdem od placu Jana Pawła II przez ulice Podwale, Piłsudskiego, pl. Legionów i ul. Grabiszyńską do ul. Zaporoskiej z pominięciem przystanku „Tęczowa", który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulicy Tęczowej i Kolejowej. Komunikacja tramwajowa oraz autobusy linii 122, 144, 240 i 250 będą kursowały przez plac Orląt Lwowskich bez zmian.   Informujemy o zmianach Przygotowana została akcja informacyjna ulotki z objazdami dla kierowców i trasami autobusów komunikacji miejskiej, plakaty, informacje trafią drogą elektroniczną do rodziców wrocławskich uczniów, zakładów pracy, pojawią się w środkach komunikacji miejskiej oraz na przystankach. Informacje o utrudnieniach związanych z budową trafią także do wrocławskich parafii.    Słuchamy mieszkańców Po konsultacjach wprowadzone zostaną ułatwienia dla pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej, a następnie udających się pieszo do pracy. Piesi będą mogą skorzystać z przejść dla pieszych przecinających teren budowy przy ulicy Robotniczej. Umożliwi to dojście do zakładów pracy skupionych w Wrocławskim Parku Przemysłowym m.in. od strony stacji Wrocław Mikołajów. Na wysokości MOPS przy ulicy Strzegomskiej zostaną utworzone dodatkowe przystanki MPK. W rejonie inwestycji są również 4 stacje kolejowe, które dojeżdżają do centrum. Od 14 grudnia grudnia zwiększy się liczba połączeń kolejowych na tych stacjach. Gigantyczna inwestycja TAT to największa inwestycja komunikacyjna miasta od 1949, kiedy wybudowana została linia tramwajowa na Leśnicę. To 7 kilometrów trasy autobusowo-tramwajowej, dwa wiadukty 160 metrowy nad torami kolejowymi i 22 metrowy nad ulicą Smolecką. Na obecną chwilę umowy z wykonawcami są podpisane na ponad 151 milionów złotych! Całkowity koszt inwestycji szacujemy na 370 milionów złotych, w tym 113 milionów to dofinansowanie unijne. TAT pojedziemy w 2023 roku.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że w dniach od 07.11.2019r. do 08.11.2019r. zaplanowano wykonanie robót polegających na czyszczeniu z użyciem preparatów i środków chemicznych instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Gubińskiej 8. Do chemicznego czyszczenia instalacji wykonawca robót firma P.U.H. ELDROBUD IMPORT– EXPORT E.J. DROŻDŻ, ul Gwiaździsta 31, 33-300 Nowy Sącz zastosuje preparaty i środki chemiczne posiadające pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym w w/w terminie w Państwa lokalu mieszkalnym kategorycznie zabrania się korzystania z instalacji ciepłej wody, prosimy o nieodkręcanie zaworów i baterii.  W lokalach, w których są zamontowane baterie z mieszaczem, w związku z możliwością wystąpienia nieszczelności mieszacza i ewentualności przedostania się roztworu środka chemicznego do instalacji zimnej wody, nie zaleca się korzystania z zimnej wody do celów spożywczych. Przed rozpoczęciem w/w robót (godz. 7.00 dnia 07.11.2019r.) w celu zachowania maksymalnych środków bezpieczeństwa zaleca się zamknięcie zamontowanych na zasilaniu z pionu łazienkowego i kuchennego zaworów odcinających instalację ciepłej wody.  Zawory zlokalizowane są najczęściej przy wodomierzach (zawory odcinające zasilania łazienki są usytuowane w kanale technicznym tzw. szachcie, natomiast odcinające zasilania kuchni przy wodomierzu w pomieszczeniu kuchennym lokalu). Po zakończeniu zaplanowanych robót podczas pierwszego korzystania z instalacji wodnej bezwzględnie zaleca się z każdej części instalacji wewnętrznej zlokalizowanej w Państwa mieszkaniu wypuszczenie do kanalizacji minimum 10 litrów ciepłej wody. Poniżej przedstawiamy informację o potencjalnych zagrożeniach, koniecznych środkach ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zastosowany preparat chemiczny: KAMIXW przypadku dostania się na skórę umyć mydłem z dużą ilością czystej wody,W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porad/zgłosić się pod opiekę lekarza,W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać czystą wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.W przypadku połknięcia roztworu preparatu: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie powodować wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać.  O zakończeniu robót mieszkańcy i użytkownicy budynku zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone w ogólnodostępnych miejscach wewnątrz budynku oraz przy użyciu instalacji domofonowej.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z SM „Nowy Dwór” (nr tel.  71 3564814, 71 3576312/13) lub wykonawcą robót (nr tel. 577 602 502).
file icon Komisariat Policji Wrocław Fabryczna 23.10.2019 Odsłony: 663
Telefony alarmowe: Policja nr 997 lub 112 bądź bezpośrednio do Komisariatu Policji Wrocław – Fabryczna nr (71) 340-43-80  Straż Miejska nr 986 W związku z zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi popełniania wykroczeń związanych z zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem terenu, a także używaniem słów wulgarnych na terenie: Skweru wraz z placem zabaw oraz jego okolic przy ul. Budziszyńskiej 107 (teren zlokalizowany na tyłach sklepu Polo Market),Skweru pomiędzy blokami przy ul. Budziszyńskiej 82-89 i ul. Komorowskiej 1-21,Przyległym do bloku przy ul. Rogowskiej 42-52.Informuję, że z dniem 01.07.2019 r. miejsca te zostały objęte działaniami w ramach „Planu Priorytetowego”. W okresie prowadzenia planu angażowane będą dodatkowe siły Policyjne oraz pozapolicyjne celem wyeliminowania w przyszłości powyższych zjawisk, a zarazem poprawy bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.
file icon Lustracja SM "Nowy Dwór" 26.09.2019 Odsłony: 1008
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, że w siedzibie Spółdzielni w dniu 23.09.2019 r., rozpoczęła się lustracja pełna SM „Nowy Dwór” obejmująca lata 2016 – 2018 prowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż od 01.10.2018r. przejmuje zarządzanie parkingami przy ul. Rogowskiej 178 i ul. Zemskiej 44A. W związku z powyższym umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami terenu tracą ważność 30.09.2018r. a SM „Nowy Dwór” nie będzie ich respektować. Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingu prosimy o złożenie w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 w terminie do 10 września 2018r. pisemnych deklaracji, zawierających informację:- z którego parkingu chcielibyście Państwo skorzystać,- czy korzystaliście Państwo dotychczas z któregoś z w/w parkingów, a jeżeli tak, to prosimy o podanie numeru miejsca postojowego, jeżeli chcielibyście Państwo, aby umowa dotyczyła tego samego stanowiska,- o rodzaju i numerze rejestracyjnym pojazdu, którego miałaby dotyczyć umowa udostępnienia miejsca postojowego.Prosimy również o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu w sprawie zawarcia umowy.Jednocześnie informujemy, iż oba parkingi będą parkingami bezobsługowymi ale strzeżonymi. Pełen nadzór nad parkingami i ich ochronę sprawować będzie firma City Parking Group. Będzie ona ponosić również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych na parkingu. W celu zapobieżenia ewentualnym nieporozumieniom dotyczącym miejsca powstania szkody każde auto będzie skanowane zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z parkingu. Wszelkie uregulowania dotyczące sposobu korzystania z parkingu oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników parkingu, zarządcy parkingu i operatora systemu, zawarte są w Regulaminie parkingów strzeżonych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”, który zostanie Państwu udostępniony w terminie do 20.09.2018r.Wnioski o zawarcie umów będą uwzględniane w następującej kolejności:1.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, które mają zawarte umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,2.    Pozostałe osoby posiadające umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,3.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”,4.    Pozostali chętni.Za korzystanie z parkingu będą obowiązywały opłaty wyszczególnione w poniższym Cenniku: CENNIK DZIERŻAWY MIEJSC POSTOJOWYCHNA PŁATNYCH PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „NOWY DWÓR” Samochody osobowe:- członkowie SM „Nowy Dwór” - 130 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi - 165 zł brutto / mc - członkowie SM "Nowy Dwór" w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 165 zł brutto / m-c- pozostali - 165 zł brutto / m-cBusy i samochody dostawcze do 3,5t - 215 zł brutto / m-cMotocykle:- członkowie SM „Nowy Dwór” - 60 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi - 75 zł brutto / mc - członkowie SM "Nowy Dwór" w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 75 zł brutto / m-c - pozostali - 75 zł brutto / m-cKaucja za wydanie parkingowej karty zbliżeniowej - 10 zł brutto Opłata za wydanie duplikatu parkingowej karty zbliżeniowej - 20 zł bruttoOpłata za bezumowne korzystanie z parkingu - 20 zł brutto / dobę  Celem przejęcia zarządzania parkingami przez naszą Spółdzielnię jest poprawa jakości ich funkcjonowania oraz przywrócenie Członkom Spółdzielni pełnego nadzoru nad mieniem Spółdzielni. Zdajemy sobie również sprawę, iż w pierwszym okresie mogą wystąpić różne problemy, za które już teraz przepraszamy. Dotychczas bowiem Spółdzielnia nie prowadziła takiej działalności i nie posiadamy w tym zakresie żadnego doświadczenia. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

Powered by Adwizard