Szczegóły Parkingi
WłasnościWartość
NazwaParkingi
Opis Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż od 01.10.2018r. przejmuje zarządzanie parkingami przy ul. Rogowskiej 178 i ul. Zemskiej 44A. W związku z powyższym umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami terenu tracą ważność 30.09.2018r. a SM „Nowy Dwór” nie będzie ich respektować. Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingu prosimy o złożenie w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 w terminie do 10 września 2018r. pisemnych deklaracji, zawierających informację: - z którego parkingu chcielibyście Państwo skorzystać, - czy korzystaliście Państwo dotychczas z któregoś z w/w parkingów, a jeżeli tak, to prosimy o podanie numeru miejsca postojowego, jeżeli chcielibyście Państwo, aby umowa dotyczyła tego samego stanowiska, - o rodzaju i numerze rejestracyjnym pojazdu, którego miałaby dotyczyć umowa udostępnienia miejsca postojowego. Prosimy również o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu w sprawie zawarcia umowy. Jednocześnie informujemy, iż oba parkingi będą parkingami bezobsługowymi ale strzeżonymi. Pełen nadzór nad parkingami i ich ochronę sprawować będzie firma City Parking Group. Będzie ona ponosić również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych na parkingu. W celu zapobieżenia ewentualnym nieporozumieniom dotyczącym miejsca powstania szkody każde auto będzie skanowane zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z parkingu. Wszelkie uregulowania dotyczące sposobu korzystania z parkingu oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników parkingu, zarządcy parkingu i operatora systemu, zawarte są w Regulaminie parkingów strzeżonych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”, który zostanie Państwu udostępniony w terminie do 20.09.2018r. Wnioski o zawarcie umów będą uwzględniane w następującej kolejności: 1.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, które mają zawarte umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów, 2.    Pozostałe osoby posiadające umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów, 3.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, 4.    Pozostali chętni. Za korzystanie z parkingu będą obowiązywały opłaty wyszczególnione w poniższym Cenniku:   CENNIK DZIERŻAWY MIEJSC POSTOJOWYCH NA PŁATNYCH PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „NOWY DWÓR”   Samochody osobowe: - członkowie SM „Nowy Dwór” - 130 zł brutto / m-c - pozostali - 165 zł brutto / m-c Busy i samochody dostawcze do 3,5t - 215 zł brutto / m-c Motocykle: - członkowie SM „Nowy Dwór” - 60 zł brutto / m-c - pozostali - 75 zł brutto / m-c Kaucja za wydanie parkingowej karty zbliżeniowej - 10 zł brutto Opłata za wydanie duplikatu parkingowej karty zbliżeniowej - 20 zł brutto Opłata za bezumowne korzystanie z parkingu - 20 zł brutto / dobę     Celem przejęcia zarządzania parkingami przez naszą Spółdzielnię jest poprawa jakości ich funkcjonowania oraz przywrócenie Członkom Spółdzielni pełnego nadzoru nad mieniem Spółdzielni. Zdajemy sobie również sprawę, iż w pierwszym okresie mogą wystąpić różne problemy, za które już teraz przepraszamy. Dotychczas bowiem Spółdzielnia nie prowadziła takiej działalności i nie posiadamy w tym zakresie żadnego doświadczenia. Prosimy zatem o wyrozumiałość.
Nazwa plikuOgloszenie w sprzwie parkingow.pdf
Rozmiar pliku196.77 kB
Typ plikupdf (Typ Mime : application/pdf)
Plik dodaładministrator
Dodany dnia: 06.09.2018 13:50
UprawnieniKażdy
DysponentRedaktor
Odsłony1467 Odsłony
Zmieniony 06.09.2018 14:14
Witryna projektu
Suma kontrolna CRC
Suma kontrolna MD5

Powered by Adwizard