Szczegóły Uwaga Mieszkańcy z ul. Gubińskiej 8 Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody.
WłasnościWartość
NazwaUwaga Mieszkańcy z ul. Gubińskiej 8 Czyszczenie chemiczne instalacji ciepłej wody.
Opis Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że w dniach od 07.11.2019r. do 08.11.2019r. zaplanowano wykonanie robót polegających na czyszczeniu z użyciem preparatów i środków chemicznych instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Gubińskiej 8. Do chemicznego czyszczenia instalacji wykonawca robót firma P.U.H. ELDROBUD IMPORT– EXPORT E.J. DROŻDŻ, ul Gwiaździsta 31, 33-300 Nowy Sącz zastosuje preparaty i środki chemiczne posiadające pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym w w/w terminie w Państwa lokalu mieszkalnym kategorycznie zabrania się korzystania z instalacji ciepłej wody, prosimy o nieodkręcanie zaworów i baterii.  W lokalach, w których są zamontowane baterie z mieszaczem, w związku z możliwością wystąpienia nieszczelności mieszacza i ewentualności przedostania się roztworu środka chemicznego do instalacji zimnej wody, nie zaleca się korzystania z zimnej wody do celów spożywczych. Przed rozpoczęciem w/w robót (godz. 7.00 dnia 07.11.2019r.) w celu zachowania maksymalnych środków bezpieczeństwa zaleca się zamknięcie zamontowanych na zasilaniu z pionu łazienkowego i kuchennego zaworów odcinających instalację ciepłej wody.  Zawory zlokalizowane są najczęściej przy wodomierzach (zawory odcinające zasilania łazienki są usytuowane w kanale technicznym tzw. szachcie, natomiast odcinające zasilania kuchni przy wodomierzu w pomieszczeniu kuchennym lokalu). Po zakończeniu zaplanowanych robót podczas pierwszego korzystania z instalacji wodnej bezwzględnie zaleca się z każdej części instalacji wewnętrznej zlokalizowanej w Państwa mieszkaniu wypuszczenie do kanalizacji minimum 10 litrów ciepłej wody. Poniżej przedstawiamy informację o potencjalnych zagrożeniach, koniecznych środkach ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zastosowany preparat chemiczny: KAMIXW przypadku dostania się na skórę umyć mydłem z dużą ilością czystej wody,W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porad/zgłosić się pod opiekę lekarza,W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać czystą wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.W przypadku połknięcia roztworu preparatu: przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie powodować wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać.  O zakończeniu robót mieszkańcy i użytkownicy budynku zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone w ogólnodostępnych miejscach wewnątrz budynku oraz przy użyciu instalacji domofonowej.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z SM „Nowy Dwór” (nr tel.  71 3564814, 71 3576312/13) lub wykonawcą robót (nr tel. 577 602 502).
Nazwa plikuCzyszczenie instalacji ciepłej wody.pdf
Rozmiar pliku145.33 kB
Typ plikupdf (Typ Mime : application/pdf)
Plik dodaładministrator
Dodany dnia: 25.10.2019 10:16
UprawnieniKażdy
DysponentRedaktor
Odsłony823 Odsłony
Zmieniony 28.10.2019 08:23
Witryna projektu
Suma kontrolna CRC
Suma kontrolna MD5

Powered by Adwizard