Przetarg 06.10.2020 na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zemskiej 34/4 we Wrocławiu

17 lipca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 06.10.2020r., o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni lokalu: 49,60 m2 – 2 P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,73m2; lokal położony na I kondygnacji przy ul. Zemskiej 34/4 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi: 6 282,45 zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi: 30,00 zł/m2.

Wadium w wys. 31 200,00 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

W terminie do dnia 30.09.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

  • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,
  • aktualnego wypisu z KRS w przypadku osób prawnych.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30.09.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu). W przetargu nieograniczonym w III terminie mają prawo uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby. 

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uzyskana w  III terminie, nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej.

Z treścią Statutu Spółdzielni, Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz Oświadczenia można zapoznać się w dziale członkowskim przy ul. Zemskiej 35 w pok. 12.

Warunki zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg:

·   wpłata w terminie 30 dni od dnia przetargu wylicytowanej wartości lokalu stanowiącej iloczyn wylicytowanej kwoty 1 m2 p.u.l. i powierzchni lokalu,

Na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 35 (pok. 12) tel. 71/357-37-58

Oglądanie mieszkania wystawionego do przetargu w III terminie w dniu 29.09.2020, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z działem administracji tel. 71/356-48-23

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.