Przetarg 20.10.2020 na najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nowodworskiej 15 m 32.

28 września 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 20.10.2020r., o godz.900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg (licytacja) na wynajęcie lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 15 m. 32 na 10 piętrze.

– powierzchnia lokalu mieszkalnego: 31,16 m2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc),

– wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 500,00 zł – opłata czynszowa nie obejmuje opłat niezależnych od właściciela,

– krok postąpienia: minimum 10,00 zł,

– wadium w kwocie 1.500,00 zł. płatne  na konto PKO BP SA O/3 Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 14.10.2020 r.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 30.10.2020 r. o godz. 0900. Wadium w kwocie 1.500,00 zł. płatne  na konto PKO BP SA O/3 Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 26.10.2020 r.

Wszelkich informacji dot. przetargu oraz warunków najmu udziela dział  członkowski tel. 71/356-48-15, 71/357-48-11.

Oglądanie lokalu w dniu 13.10.2020 r. oraz 22.10.2020 r. po wcześniejszym ustaleniu godziny z Administratorem tel. 71/356-48-23.

Oferent – przystępujący do przetargu zobowiązany jest do dnia  14.10.2020 r.(I termin przetargu) lub do dnia 26.10.2020 r. (II termin przetargu)  do przedłożenia:

–  dowód  wpłaty  wadium,

– oświadczenie   o   zapoznaniu się z warunkami regulaminu przetargu wraz z postanowieniami  umowy  i  przyjęciu  ich  bez  zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent uważa się za związanego swą ofertą do czasu zawarcia umowy i zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, zawrzeć umowę najmu w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

Dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub stwierdzenia, że nie został rozstrzygnięty.