Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 25.02.2021r. firma „Komplex-bud”, która wykonuje na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 88 i 90, rozpoczęła prace przygotowawcze.

24 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 25.02.2021r. firma „Komplex-bud”, która wykonuje na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 88 i 90, rozpoczęła prace przygotowawcze.

Harmonogram przerw w dostawie wody zostanie podany do wiadomości mieszkańców w/w budynku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń stosownej informacji.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!