Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

9 marca 2022

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 14-28.03.2022r.:

Adres budynku

I TERMIN

Godziny

ROGOWSKA 104

14.03.2022

11-19;00

ZEMSKA 19-21

15-16.03.2022

11-19;00

ZEMSKA 23-25

16-17.03.2022

11-19;00

ZEMSKA 27-29

17-18.03.2022

11-19;00

ROGOWSKA 106-108

24.03.2022

11-19;00

ROGOWSKA 110

25.03.2022

11-19;00

ROGOWSKA 112-114

28.03.2022

11-19;00

ROGOWSKA 116-120

28.03.2022

11-19;00

ROGOWSKA 128-130        2324.03.2022   11-19;00