Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach wspólnych zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w budynku przy ul. Nowodworskiej 105  w dniach 24.06.2024 r. – 02.07.2024 r. w godz. 9.00 – 18.00.

20 czerwca 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach wspólnych zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w budynku przy ul. Nowodworskiej 105  w dniach 24.06.2024 r. – 02.07.2024 r. w godz. 9.00 – 18.00.

W związku z powyższym prosimy o ułatwienie wykonawcy w/w robót dostępu do zaworów grzejnikowych oraz zabezpieczenie okolicy zaworu grzejnikowego poprzez odsunięcie cennych rzeczy.

Wykonawca robót: TAH Regulacja

Nr kontaktowy wykonawcy robót: 724 749 352

 

Przepraszamy za utrudnienia.