Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 15.07.2024r. (poniedziałek) od godziny 16:00 w budynku przy ul. Nowodworskiej 105 będzie uzupełniania woda w instalacji centralnego ogrzewania.  

9 lipca 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 15.07.2024r. (poniedziałek) od godziny 16:00 w budynku przy ul. Nowodworskiej 105 będzie uzupełniania woda w instalacji centralnego ogrzewania.  

W związku z powyższym prosimy o obecność w mieszkaniu oraz odkręcenie zaworów termostatycznych i pozostawienie ich w poz. „5” (na czas uzupełniania) w celu uniknięcia zapowietrzeń grzejników.

Ponadto prosimy lokatorów mieszkań, w których znajdują się odpowietrzniki pionów centralnego ogrzewania o ich otwarcie wraz z zaworami pod odpowietrznikami.

W w/w terminie pracownicy firmy „TAH Regulacja” będą sprawdzać szczelność instalacji.

Prosimy zwrócić uwagę, czy nie występują przecieki podczas uzupełniania wody. W przypadku zauważenia przecieku proszę o kontakt na numer: 724 749 352

Nieobecność w mieszkaniu i brak natychmiastowego zgłoszenia telefonicznego jakiegokolwiek zdarzenia wynikającego z wymiany zaworów bezpośrednio po jego wystąpieniu może narazić lokatorów na wystąpienie szkód związanych z zalaniem wodą.