Pomoc dla Ukrainy

O SPÓŁDZIELNI

Nasza historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu powstała w roku 1983 w wyniku wydzielenia osiedla z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec.
Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 5257 lokali mieszkalnych, w tym: 2640 o statusie spółdzielczego własnościowego prawa, 76 o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa, 2477 o statusie odrębnej własności oraz 64 w gestii Spółdzielni. Zarejestrowanych jest 6273 aktywnych członków Spółdzielni, natomiast łączna liczba mieszkańców naszych zasobów waha się w granicach ok. 14 000 osób.
W zasobach Spółdzielni znajduje się 75 lokali użytkowych, z czego 67 lokali jest lokalami wbudowanymi a 8 lokalami wolnostojącymi. Spółdzielnia zarządza również 166 garażami.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” prowadzi obecnie działalność wyłącznie eksploatacyjno – remontową, należąc pod tym względem do najbardziej dynamicznych i nowatorskich Spółdzielni na terenie Wrocławia, dbających o zachowanie jej zasobów w jak najlepszym stanie technicznym i estetycznym.
Działalność inwestycyjno – budowlana Spółdzielni zakończona została wraz z oddaniem do użytku w roku 2000 budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Budziszyńskiej / Wojrowickiej. 

W ramach I etapu termorenowacji budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni obejmującą lata  2006-2015, uzyskana premię termomodernizacyjną w wysokości 5 803 633,34 zł
W ramach II etapu termorenowacji budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni obejmującą lata  2017-2019, uzyskana premię termomodernizacyjną w wysokości 905 862,60 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” cieszy się wśród wrocławian bardzo dobrą opinią, jako Spółdzielnia, w której dba się o prawidłową gospodarkę finansową, i w której czynsze należą do najniższych we Wrocławiu. Spółdzielnia może pochwalić się nowatorskimi rozwiązaniami organizacyjnymi dotyczącymi samorządności spółdzielców poprzez funkcjonowanie Rad Mieszkańców danych nieruchomości, jako organów pomocniczych dla Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie bieżącej działalności oraz wyrażania opinii w sprawie tworzenia i realizacji planów remontów swoich nieruchomości.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” zajęła siódme miejsce w rankingu najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych województwa Dolnośląskiego przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2006 roku przez Przegląd Gospodarczy. O uznaniu, jakim cieszy się nasza Spółdzielnia wśród instytucji działających na terenie miasta, niech świadczy fakt, że to właśnie nasza Spółdzielnia, jako pierwsza, wytypowana została przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrocławiu do przeprowadzenia pilotażowej inwestycji wymiany sieci ciepłowniczej przy współfinansowaniu z funduszy PHARE, dzięki której możliwe stało się podłączenie całego osiedla do nowoczesnej sieci światłowodowo – internetowej w ramach programu e-wro uznanego za pionierski na skalę europejską.


SKŁAD ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

mgr inż. Lucyna Siwek

Prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

mgr inż. Jarosław Ślipek

Zastępca Prezesa ds. Technicznych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

mgr Gabriela Kwiatkowska

Zastępca Prezesa ds. finansowo
ekonomicznych – Główny Księgowy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

Lista członków rady nadzorczej

w kadencji 2023/2026

Józefa KubackaPrzewodnicząca RN
Sebastian WolszczakZastępca Przewodniczącego RN
Agnieszka PeckoSekretarz RN
Joanna BelaPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Bielak 
Marta Lach 
Agnieszka Pajkert 
Lucjan Nadolski 
Tobiasz WęgrzyńskiPrzewodniczący Komisji Organizacyjno Samorządowej
Róża Kuźmicka 
Miron Somyk 
  
  
Lucjan NadolskiPrzewodniczący Komisji Technicznej
Leszek Kobryń 
Krzysztof Olbert 
Romuald Czajkowski 
  

Małgorzata Drabicka

Przewodnicząca Komisji Członkowsko Lokalnej
Katarzyna Potuszyńska 
Jadwiga Czaja 
  
  
  

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SM NOWY DWÓR W 2023 ROKU

Informujemy, że dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 16.30 do godziny 17.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w sali nr 7.

 DATA DYŻURUOSOBA DYŻURUJĄCA
07.08.2023r.Józefa Kubacka
04.09.2023r.Józefa Kubacka
 02.10.2023r. Agnieszka Pecko
06.11.2023r.Joanna Bela, Józefa Kubacka
04.12.2023r.Sebastian Wolszczak, Józefa Kubacka
08.01.2024r.Małgorzata Drabicka, Agnieszka Pajkert
05.02.2024r.Leszek Kobryń, Krzysztof Olbert
04.03.2024r.Joanna Bela, Grażyna Bielak
08.04.2024r.Tobiasz Węgrzyński, Romuald Czajkowski
06.05.2024r.Józefa Kubacka, Róża Kuźmicka
03.06.2024r.Józefa Kubacka, Lucjan Nadolski
01.07.2024r.Józefa Kubacka, Jadwiga Czaja