Pomoc dla Ukrainy

O SPÓŁDZIELNI

Nasza historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu powstała w roku 1983 w wyniku wydzielenia osiedla z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec.
Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 5257 lokali mieszkalnych, w tym: 2640 o statusie spółdzielczego własnościowego prawa, 76 o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa, 2477 o statusie odrębnej własności oraz 64 w gestii Spółdzielni. Zarejestrowanych jest 6273 aktywnych członków Spółdzielni, natomiast łączna liczba mieszkańców naszych zasobów waha się w granicach ok. 14 000 osób.
W zasobach Spółdzielni znajduje się 75 lokali użytkowych, z czego 67 lokali jest lokalami wbudowanymi a 8 lokalami wolnostojącymi. Spółdzielnia zarządza również 166 garażami.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” prowadzi obecnie działalność wyłącznie eksploatacyjno – remontową, należąc pod tym względem do najbardziej dynamicznych i nowatorskich Spółdzielni na terenie Wrocławia, dbających o zachowanie jej zasobów w jak najlepszym stanie technicznym i estetycznym.
Działalność inwestycyjno – budowlana Spółdzielni zakończona została wraz z oddaniem do użytku w roku 2000 budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Budziszyńskiej / Wojrowickiej. 

W ramach I etapu termorenowacji budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni obejmującą lata  2006-2015, uzyskana premię termomodernizacyjną w wysokości 5 803 633,34 zł
W ramach II etapu termorenowacji budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni obejmującą lata  2017-2019, uzyskana premię termomodernizacyjną w wysokości 905 862,60 zł
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” cieszy się wśród wrocławian bardzo dobrą opinią, jako Spółdzielnia, w której dba się o prawidłową gospodarkę finansową, i w której czynsze należą do najniższych we Wrocławiu. Spółdzielnia może pochwalić się nowatorskimi rozwiązaniami organizacyjnymi dotyczącymi samorządności spółdzielców poprzez funkcjonowanie Rad Mieszkańców danych nieruchomości, jako organów pomocniczych dla Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie bieżącej działalności oraz wyrażania opinii w sprawie tworzenia i realizacji planów remontów swoich nieruchomości.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” zajęła siódme miejsce w rankingu najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych województwa Dolnośląskiego przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2006 roku przez Przegląd Gospodarczy. O uznaniu, jakim cieszy się nasza Spółdzielnia wśród instytucji działających na terenie miasta, niech świadczy fakt, że to właśnie nasza Spółdzielnia, jako pierwsza, wytypowana została przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrocławiu do przeprowadzenia pilotażowej inwestycji wymiany sieci ciepłowniczej przy współfinansowaniu z funduszy PHARE, dzięki której możliwe stało się podłączenie całego osiedla do nowoczesnej sieci światłowodowo – internetowej w ramach programu e-wro uznanego za pionierski na skalę europejską.


SKŁAD ZARZĄDU

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

mgr inż. Lucyna Siwek

Prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

mgr Gabriela Kwiatkowska

Zastępca Prezesa ds. finansowo
ekonomicznych – Główny Księgowy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

mgr inż. Jarosław Ślipek

Zastępca Prezesa ds. Technicznych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”

Lista członków rady nadzorczej

w kadencji 2017/2020

Andrzej KniażewskiPrzewodniczący RN
Andrzej MosiołekZastępca Przewodniczącego RN
Andrzej RytkaSekretarz RN
Lidia BeinaranstasPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Magdalena Bulińska 
Andrzej Rytka 
Leszek Curyk 
Grażyna Bielak 
Lucjan NadolskiPrzewodniczący Komisji Organizacyjno Samorządowej
Jan Berliński 
Józef Siczek 
Henryk Cebula 
Zdzisław Kucharzyszyn 
Leszek CurykPrzewodniczący Komisji Technicznej
Zdzisław Kucharzyszyn 
Józef Siczek 
Jacek Dereń 
Jan Berliński 
Henryk MierzwiakPrzewodniczący Komisji Członkowsko Lokalnej
Andrzej Mosiołek 
Magdalena Bulińska 
Janina Bielawska 
Leszek Kobryń 
Tadeusz Głowicki 

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SM NOWY DWÓR W 2020 ROKU

Informujemy, że dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 16 do godziny 17 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w sali nr 7.

DATA DYŻURUOSOBA DYŻURUJĄCA
13.01.2020Andrzej Kniażewski
03.02.2020Andrzej Mosiołek
02.03.2020Lucjan Nadolski
06.04.2020Andrzej Mosiołek
04.05.2020Andrzej Kniażewski
01.06.2020Andrzej Mosiołek
06.07.2020Lucjan Nadolski
SierpieńPrzerwa wakacyjna