Przetarg 27.04.2017 na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych budynków przy ul. Rogowskiej 56,58; Zemskiej 18,20,22,24; Rog. 162,164,166,168,170; Budzisz.120;131,133,135 i Now. 79,81,83, posadzek z płytek gresowych
Przetargi
Środa, 12 Kwiecień 2017 09:22

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 27.04.2017r. o godz.1200 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni przy ul. Rogowskiej 56,58; Zemskiej 18,20,22,24; Rogowskiej 162,164,166,168,170; Budziszyńskiej 120;131,133,135 i Nowodworskiej 79,81,83, posadzek z płytek gresowych  antypoślizgowych na biegach schodowych i spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.09.2017r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert do dnia 27.04.2017r. do godz. 1130.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wadium w kwocie:  5.000,00 PLN (słownie:  pięć  tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 26.04.2017r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej dołączonej do Oferty.  Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej. Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-12, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz (Przetarg 27.04.2017_g.12.pdf)Przetarg 27.04.2017_g.12.pdf[ ]103 Kb2017.04.12 09:23
Zmieniony: Środa, 12 Kwiecień 2017 09:30
 

Powered by Adwizard