Komunikaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w dniu 14 maja 2021 r.(piątek), będzie nieczynna.

10 maja 2021

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w dniu 14 maja 2021 r.(piątek), będzie nieczynna.

Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

Biuro podawcze (71) 356-48-00

czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 04.05.2021r. do dnia 31.05.2021r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

7 maja 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 04.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail .

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

 • Dział awarii (71) 357-63-12
 • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
 • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że rozpoczeła się wymiana istniejących zaworów odpowietrzających instalacji centralnego ogrzewania.

28 kwietnia 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 28.04.2021r. -31.05.2021 r. w budynkach:

 • Rogowska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
 • Rogowska 74, 76
 • Wojrowicka 46, 48, 50, 52, 54, 56
 • Zemska 1, 3, 5, 7
 • Zemska 9, 11,13, 15, 17

firma Biuro Inżynierskie Andrzej J. Latuszek będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę istniejących zaworów odpowietrzających instalacji centralnego ogrzewania. Zawory odpowietrzające są zamontowane w lokalach zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku.

Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeń, w których zaplanowano wymianę zaworów są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowe

 • do wykonawcy: 793 930 685, 791 984 520,
 • do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że nastąpiła awaria układu napędowego dźwigu przy ul. Zemskiej 32.

23 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że nastąpiła awaria układu napędowego dźwigu przy ul. Zemskiej 32.

Dźwig będzie wyłączony z ruchu do dnia 30.04.2021 r.

czytaj więcej

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna II Rewir Dzielnicowych

14 kwietnia 2021

Plik do pobrania Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna II Rewir Dzielnicowych
ul. Połbina l, 54-151 Wrocław
tel. 4787143 80 fax. 47871-34-80; II Rewir Dzielnicowych tel. 47 871 1801

W związku z zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi popełniania wykroczeń związanych z zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem terenu a także używaniem słów wulgarnych na terenie:

– Skwer pomiędzy budynkami przy ul. Budziszyńska 76-96 a Komorowska 1-23A;
– Teren ogólnodostępny wraz z boiskami przyległy do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej 16C;
– Skewr przy ul. Rogowska 42;

II Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna informuję, że miejsca te zostały objęte działaniami w ramach tzw. „Planu Priorytetowego”.
W okresie prowadzenia planu angażowane będą dodatkowe siły Policyjne oraz pozapolicyjne celem wyeliminowania w przyszłości powyższych zjawisk a zarazem poprawy poczucia bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą o infornlowanie mieszkańców podczas spotkań aby każdorazowo zgłaszali na numery alarmowe Policji (nr 997 lub 112, tel. bezpośredni do dyżurnego Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, nr 47 871 43 80) lub Straży Miejskiej (nr 986) wszelkie niezgodne z prawem zachowania.

Proszę również o umieszczenie w miarę posiadanych możliwości powyższej informacji odnośnie realizowania planu na stronie internetowej Spółdzielni lub innym widocznym dla mieszkańców miejscu.

 

czytaj więcej

Wymiana pionu odprowadzającego ścieki z pomieszczeń łazienek i wc w budynku mieszkalnym przy ul. Wokrowickiej 44.

9 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że pion wc kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki z lokali mieszkalnych  w budynku przy ul. Wokrowickiej 44 jest w przeważającym stopniu zarośnięty, co skutkuje wypływem ścieków w niektórych mieszkaniach.

Inspekcja TV wykazała konieczność wymiany pionu.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 07.04.2021r.-15.05.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 174.

7 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 07.04.2021r.-15.05.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 174.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,

do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 01.04.2021r. w budynku przy ul. Nowodworskiej 103 firma „Komplex-bud” przystąpi do wykonania zleconych przez Spółdzielnię robót polegających na wymianie odcinka pionu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń w.c. i łazienek lokali mieszkalnych nr 10 i 13.

1 kwietnia 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 01.04.2021r. w budynku przy ul. Nowodworskiej 103 firma „Komplex-bud” przystąpi do wykonania zleconych przez Spółdzielnię robót polegających na wymianie odcinka pionu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń w.c. i łazienek lokali mieszkalnych nr 10 i 13. Wymiana jest konieczna ze względu na niedrożność i występujące zatory instalacji.

W związku z powyższym w dniu 01.04.2021r. w godz. 800 – 1600 nastąpi przerwa w dostawie wody do łazienek i toalet zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28.  

Nr kontaktowy:

 • do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,
 • do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.
czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.04.2021r. do dnia 30.04.2021r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

31 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail .

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

 • Dział awarii (71) 357-63-12
 • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
 • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

czytaj więcej

Malowanie klatki schodowej przy ul. Rogowskiej 20A.

24 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 26.03.2021 r. na klatce schodowej przy ul. Rogowskiej 20A rozpoczną się prace związane z malowaniem klatki schodowej.

czytaj więcej