Komunikaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail.

24 stycznia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail.

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

 • Dział awarii (71) 357-63-12
 • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
 • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem w sprawach pilnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

Ograniczenia wynikające z komunikatu, obowiązują do odwołania.

czytaj więcej

Uwaga zmiana terminu naboru. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, informuje iż ze względu na wzrost zakażeń covid-19 i niebezpieczeństwo zakażenia podczas składania wniosku o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a w siedzibie SM „Nowy Dwór”, zmianie ulega termin składania w/w wniosków na 15 lutego 2022r. od godz. 7.00

21 stycznia 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, informuje iż ze względu na wzrost zakażeń covid-19 i niebezpieczeństwo zakażenia podczas składania wniosku o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a w siedzibie SM „Nowy Dwór”, zmianie ulega termin składania w/w wniosków na 15 lutego 2022r. od godz. 700

 Wnioski można składać:

 1. w Biurze Podawczym Spółdzielni,
 2. drogą e-mailową na adres biuro@smnowydwor.com.pl (wyłącznie z adresu e-mail zgłoszonego w Spółdzielni do korespondencji, od godziny 700).

O zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się wyłącznie Członkowie SM „Nowy Dwór”  pod warunkiem niezalegania
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi. W przypadku, gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie
40 zł brutto, za miejsce dla niepełnosprawnych – 10 zł brutto.

Planowany termin uruchomienia parkingu :   kwiecień 2022r.

 

czytaj więcej

Uwaga zmiana terminu naboru wniosków na 15 lutego 2022r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a.

18 stycznia 2022

Uwaga zmiana terminu na 15 lutego 2022r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż  od godziny 700 ,rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a.

Wnioski można składać:

 1. w Biurze Podawczym Spółdzielni,
 2. drogą e-mailową na adres biuro@smnowydwor.com.pl (wyłącznie z adresu e-mail zgłoszonego w Spółdzielni do korespondencji, od  godziny 700).

O zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się wyłącznie Członkowie SM „Nowy Dwór” pod warunkiem nie zalegania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi. W przypadku gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie 40 zł brutto, za miejsce dla niepełnosprawnych 10 zł. brutto.

Planowany termin uruchomienia parkingu:   kwiecień 2022r.

czytaj więcej

W związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku przy ul. Gubińskiej 8 we Wrocławiu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 14.01.2022 r. od godz. 8 do godz. 16 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

5 stycznia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

Dział Techniczny

Wrocław, ul. Zemska 35 parter pokój 6

Tel. 71-356-48-14

U W A G A

W związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi instalacji ciepłej i zimnej wody w budynku przy ul. Gubińskiej 8 we Wrocławiu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 14.01.2022 r. od godz. 800 do godz. 1600 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Przepraszamy za niedogodności z powodu przerwy w dostawie wody!

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 31.12.2021r.-10.02.2022 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części piwnicznej budynku przy ul. Budziszyńskiej 131, 133, 135 oraz przyłączy kanalizacyjnych na zewnątrz budynku.

31 grudnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 31.12.2021r.-10.02.2022 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części piwnicznej budynku przy ul. Budziszyńskiej 131, 133, 135 oraz przyłączy kanalizacyjnych na zewnątrz budynku.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,

do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

 

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 7.01.2022 r., będzie nieczynna.

30 grudnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 7.01.2022 r., będzie nieczynna.

 • Awarie będzie można zgłaszać pod numerem tel. (71) 357-63-12
czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 03.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 03.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail .

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

 • Dział awarii (71) 357-63-12
 • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
 • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

 

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że na osiedlu w związku z awarią nastąpi obniżenie ciśnienia wody w kranach z możliwością całkowitego zaniku ciśnienia. Awaria zgodnie z otrzymaną informacją zostanie usunięta przez służby miasta do 18.12.2021 r. do godziny 22.00 Na terenie osiedla uruchomiono punkty poboru wody przy ul.: Budziszyńskiej 107 naprzeciwko sklepu spożywczego „POLOMARKET” Zemskiej 24 przy drodze i Rogowskiej 20.

17 grudnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że na osiedlu w związku z awarią nastąpi obniżenie ciśnienia wody w kranach z możliwością całkowitego zaniku ciśnienia.

Awaria zgodnie z otrzymaną informacją zostanie usunięta przez służby miasta do 18.12.2021 r. do godziny 22.00

Na terenie osiedla uruchomiono punkty poboru wody przy  ul.:

Budziszyńskiej 107 naprzeciwko sklepu spożywczego „POLOMARKET”

Zemskiej 24 przy drodze i Rogowskiej 20.

czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 13.12.2021 r.-22.12.2021 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części piwnicznej budynku przy ul. Nowodworskiej 79.

10 grudnia 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 13.12.2021 r.-22.12.2021 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części piwnicznej budynku przy ul. Nowodworskiej 79.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w następujących terminach:

 • Nowodworska 79,
 • 12.2021r. w godz. 800 – 1600,
 • 12.2021r. w godz. 800 – 1600,
 • 12.2021r. w godz. 800 – 1600,
 • Nowodworska 81, 83
 • 12.2021r. w godz. 800 – 1600

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 693 790 215, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 06 grudnia 2021 – 20 grudnia 2021 r. firma Lupus-Instal będzie kontynuowała wykonywanie przeglądów instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków.

8 grudnia 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 06 grudnia 2021 – 20 grudnia 2021 r. firma Lupus-Instal będzie kontynuowała wykonywanie przeglądów instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków.

W związku z powyższym konieczne jest, aby pracownicy wykonawcy usługi mieli w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów wentylacyjnych i gazowych oraz urządzeń gazowych w całym budynku.

Prosimy państwa o zrozumienie dla tego postępowania, które służy bezpieczeństwu publicznemu i nam wszystkim.

Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę przeglądów.

Najbliższe terminy przeglądów:

06.12.2021 ( poniedziałek)

Rogowska 30 godz. 16-17

Rogowska 32 godz. 17-18

Rogowska 2 godz. 18-19

Rogowska 2A godz. 19-20

 

07.12.2021 ( wtorek)

Rogowska 4 godz. 16-18

Rogowska 6 godz. 18-20

 

08.12.2021 ( środa)

Rogowska 8 godz. 16-18

Rogowska 10 godz. 18-20

 

10.12.2021 ( piątek)

Rogowska 18 godz. 16:30-18:30

 

11.12.2021 ( sobota)

Rogowska 12 godz. 12:00-14:00

Rogowska 14 godz. 13:30-15:30

Rogowska 16 godz. 15:00-17:00

 

13.12.2021 ( poniedziałek)

Gubińska 8 godz. 16:30-19:30

 

14.12.2021 ( wtorek)

Nowodworska 1 godz. 16-17

Nowodworska 3 godz. 17-18

Nowodworska 5 godz. 18-20

Wojrowicka 4A godz. 16-17

Wojrowicka 6A godz. 17-18

Wojrowicka 8A godz. 17:30-18:30

Wojrowicka 10A godz. 18-19

Wojrowicka 12A godz. 19-20

 

15.12.2021 ( środa)

Nowodworska 7 godz. 15:30-17:30

Nowodworska 9 godz. 17:30-19:30

Nowodworska 11 godz. 19-21

Wojrowicka 14A godz. 16-17

Wojrowicka 16A godz. 16:30-18:00

Budziszyńska 25B godz. 17:30-18:30

Budziszyńska 29B godz. 18-19

Budziszyńska 25B godz. 18:30-19:30

 

17.12.2021 ( piątek)

Gubińska  1 godz. 16-19

Budziszyńska 36 godz. 16-19

 

20.12.2021 ( piątek)

Nowodworska 13 godz. 16-18

Nowodworska 15 godz. 18-20

Numer telefonu wykonawcy: 661-542-090

 

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej