Komunikaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 10.06.2021- 30.06.2021 r.  w budynku przy ul. Budziszyńskiej 124 firma „Komplex-bud” na zlecenie Spółdzielni będzie wykonywała roboty polegające na wymianie poziomów kanalizacji deszczowej oraz przyłącza na zewnątrz budynku.

9 czerwca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach 10.06.2021- 30.06.2021 r.  w budynku przy ul. Budziszyńskiej 124 firma „Komplex-bud” na zlecenie Spółdzielni będzie wykonywała roboty polegające na wymianie poziomów kanalizacji deszczowej oraz przyłącza na zewnątrz budynku.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,

do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach: 08.06.2021 r. – 30.06.2021 r. w budynku przy ul. Rogowskiej 10, 12, 14, 16, 18 zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie zaworów podpionowych w części piwnicznej budynku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach: 08.06.2021 r. – 30.06.2021 r. w budynku przy ul. Rogowskiej 10, 12, 14, 16, 18 zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie zaworów podpionowych w części piwnicznej budynku.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie Wykonawcy robót komórek lokatorskich, w których planowana jest wymiana zaworów oraz ułatwienie dostępu do miejsc ich montażu.

Prosimy o ustawienie na zaworach termostatycznych przy grzejnikach nastawę „5”.

Wykonawca robót: Biuro Inżynierskie Andrzej J. Latuszek

Nr kontaktowy wykonawcy robót: 724-749-352

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w budynku przy ul. Rogowskiej 2, 2A w dniach 01.06.2021 r. – 18.06.2021 r. zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach stanowiących części wspólne budynku.

1 czerwca 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w budynku przy ul. Rogowskiej 2, 2A w dniach 01.06.2021 r. – 18.06.2021 r. zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach stanowiących części wspólne budynku.

W związku z powyższym prosimy o ułatwienie Wykonawcy wyżej wymienionych robót dostępu do zaworów grzejnikowych w kuchni i pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych poprzez rozebranie zabudowy (zgodnie z postanowieniem Regulaminu Spółdzielni) oraz o udostępnienie pozostałych pomieszczeń, w których planowana jest wymiana zaworów.

 

Wykonawca robót: Biuro Inżynierskie Andrzej J. Latuszek

Nr kontaktowy wykonawcy robót: 724-749-352

 

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za wyjątkiem 21.06.2021 r. (poniedziałek), gdzie będzie czynna do godziny 18.00

31 maja 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za wyjątkiem 21.06.2021 r. (poniedziałek), gdzie będzie czynna do godziny 18.00

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail .

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

 • Dział awarii (71) 357-63-12
 • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
 • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach: 28.05.2021 r. – 18.06.2021 r. w budynku przy ul. Rogowskiej 2, 2A, 4, 6, 8 zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie zaworów podpionowych w części piwnicznej budynku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach: 28.05.2021 r. – 18.06.2021 r. w budynku przy ul. Rogowskiej 2, 2A, 4, 6, 8 zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie zaworów podpionowych w części piwnicznej budynku.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie Wykonawcy robót komórek lokatorskich, w których planowana jest wymiana zaworów oraz ułatwienie dostępu do miejsc ich montażu.

Wykonawca robót: Biuro Inżynierskie Andrzej J. Latuszek

Nr kontaktowy wykonawcy robót: 724-749-352

 

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU PODJĘCIA OKREŚLONYCH UCHWAŁ NA PIŚMIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY DWÓR” WE WROCŁAWIU W DNIU 21.06.2021 R.

20 maja 2021

ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU PODJĘCIA OKREŚLONYCH UCHWAŁ NA PIŚMIE PRZEZ  WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY DWÓR” WE WROCŁAWIU W DNIU 21.06.2021R.

pdf Plik do pobrania Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 21.06.2021

W oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-  Co V-2 , wprowadzającej zmiany do Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” zgodnie z art. 36 § 9 i § 10 w zw. z art. 36 § 12 i § 13 Ustawy Prawo spółdzielcze, zarządza podjęcie określonych uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu w dniu 21.06.2021 r.

I. Wykaz uchwał podejmowanych na piśmie przez Walne Zgromadzenie, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255):

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za rok 2020.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu na lata 2021-2025.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Nowy Dwór”, lokalu mieszkalnego w drodze przetargu na odrębną własność przy ul. Nowodworskiej 11/32 we Wrocławiu.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Nowy Dwór”, lokalu mieszkalnego w drodze przetargu na odrębną własność przy ul. Nowodworskiej 85/2 we Wrocławiu.

II. Zebranie kompletów do głosowania i zliczenie wyników, przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” ukonstytuowaną z jej członków.

III. Podpisanie przez Komisję Skrutacyjną Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” oraz przedłożonych uchwał.

IV. Zamieszczenie wyników głosowań w zakładce Walne Zgromadzenie 2021 na stronie internetowej Spółdzielni www.smnowydwor.com.pl, po zalogowaniu się poprzez indywidualny dostęp do konto lokatora „Dom-5”.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że instalacja zimnej i ciepłej wody w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 10 uległa awarii.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że instalacja zimnej i ciepłej wody w części piwnicznej budynku przy ul. Rogowskiej 10 uległa awarii.

Naprawę w/w instalacji zaplanowano w dniu 21.05.2021 r. w godzinach 8:00-11:00.

W związku z powyższym w wyżej wymienionym terminie nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w dniu 14 maja 2021 r.(piątek), będzie nieczynna.

10 maja 2021

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w dniu 14 maja 2021 r.(piątek), będzie nieczynna.

Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

Biuro podawcze (71) 356-48-00

czytaj więcej

SM „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 04.05.2021r. do dnia 31.05.2021r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

7 maja 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 04.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail .

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

 • Dział awarii (71) 357-63-12
 • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
 • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że rozpoczeła się wymiana istniejących zaworów odpowietrzających instalacji centralnego ogrzewania.

28 kwietnia 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 28.04.2021r. -31.05.2021 r. w budynkach:

 • Rogowska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
 • Rogowska 74, 76
 • Wojrowicka 46, 48, 50, 52, 54, 56
 • Zemska 1, 3, 5, 7
 • Zemska 9, 11,13, 15, 17

firma Biuro Inżynierskie Andrzej J. Latuszek będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę istniejących zaworów odpowietrzających instalacji centralnego ogrzewania. Zawory odpowietrzające są zamontowane w lokalach zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku.

Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeń, w których zaplanowano wymianę zaworów są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowe

 • do wykonawcy: 793 930 685, 791 984 520,
 • do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!

czytaj więcej