Komunikaty

Budowa parkingu przy ul. Rogowskiej informacja Zarzadu Spoldzielni

20 stycznia 2021

BUDOWA PARKINGU

Mieszkańcy nieruchomości nr 7 i 8.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” przedstawia Państwu kompleksową informację na temat planowanej budowy parkingu na terenie mienia wspólnego położonego wzdłuż ulicy Rogowskiej na wysokości numerów 114 – 120. Stało się to konieczne ze względu na fakt, iż wielu z Państwa zostało wprowadzonych w błąd lub zostało poinformowanych w niepełnym zakresie, głównie przez osobę prowadzącą agitację przeciwko przedmiotowej inwestycji.

W tej sprawie pojawił się m.in. artkuł w Gazecie Wrocławskiej, który zawiera szereg nieprawdziwych informacji i krzywdzących sugestii. Poniżej przytaczamy go w wersji zamieszczonej na internetowej stronie Gazety Wrocławskiej.

czytaj więcej

Referendum windowe

W związku z pojawieniem się pism przeciwników budowy nowych wind w budynkach przy ul. Rogowskiej 20, 20A i 22 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż nie jest autorem przedmiotowych pism. Zawarte w nim informacje są w znacznej części nieprawdziwe i mogą wprowadzać niektórych z Państwa w błąd. Dlatego Zarząd Spółdzielni wyjaśnia:

 

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że w miesiącu styczniu będzie czynna od 7 do 15.

31 grudnia 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 04.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, jak największej ilości spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź e- mail.

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

  • Dział awarii (71) 357-63-12
  • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.

czytaj więcej

Zmiana godzin pracy SM Nowy Dwór

1 grudnia 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 09.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

czytaj więcej

Komunikat odnośnie korzystania z wind w zasobach mieszkaniowych SM „Nowy Dwór”

13 października 2020

W związku z pandemią „Covid-19” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” prosi o wsiadanie do windy w maseczkach i nie więcej niż po dwie osoby.

czytaj więcej

Komunikat – Spółdzielnia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- Co V-2 wprowadza do odwołania zmiany w obsłudze mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

8 października 2020

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2  wprowadza do odwołania zmiany w obsłudze mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

 

            W związku z panującą sytuacją mieszkańcy proszeni są o załatwianie, jak największej ilości spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź e- mail.

Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

  • Dział awarii (71) 357-63-12
  • Biuro podawcze (71) 356-48-00
czytaj więcej

Wrocławski Budżet Obywatelski projekt ponadosiedlowy nr 158 „Nowe wejście do Parku Tysiąclecia pd strony ul. Rogowskiej”.

28 września 2020

Przeglądu stanu technicznego ,,5-letniego ‘’ oraz ,,Rocznego’’ budynków będących w zasobach Spółdzielni mieszkaniowej ,,Nowy Dwór’’.

23 września 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Nowy Dwór‘’ we Wrocławiu informuje , że w dniach od 12.10.2020r. do 28.10.2020r. na zlecenie Sp-ni będą przeprowadzane kontrole stanu technicznego  budynków mieszkaniowych, lokali usługowych oraz lokali mieszkalnych. Przegląd będzie przeprowadzony  przez  Firmę  BoDBuD Biuro  Doradztwa i  Nadzoru Budowlanego,  Bogusław Zieliński z siedzibą we Wrocławiu, 791 148 269

czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuję, iż w dniu 14.08.2020 r. będzie nieczynna.

13 sierpnia 2020

Oferta pracy

4 czerwca 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, poszukuje pracownika na stanowisko: Gospodarza nieruchomości.
Praca na pół etatu na nieruchomości nr 13 – ul. Zemska 18-24.
Wynagrodzenie miesięczne 1 400 zł. brutto plus pakiet socjalny.
Zakres czynności obejmuje między innymi: utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych, konserwacja zieleni, roznoszenie korespondencji oraz inne.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny tel. (71) 356-48-08 pok. 101, lub tel. 71 356-48-23 pok. 04 lub pisemne złożenie cv wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

czytaj więcej