Przetargi

Przetarg 14.04.2021 r., na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2000 m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu.

7 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000,0m2  w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 29.10.2021 r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 14.04.2021 r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 24.03.2021 r. nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu,  remontu głównego 8-iu dźwigów osobowych, tj. przy ul.: Zemskiej 13, Zemskiej 27, Zemskiej 29, Zemskiej 12, Zemskiej 22, Budziszyńskiej 114, Rogowskiej 34, Gubińskiej 8 oraz przebudowy 7-iu dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe.

9 marca 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 24.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu,  remontu głównego 8-iu dźwigów osobowych, tj. przy ul.: Zemskiej 13, Zemskiej 27, Zemskiej 29, Zemskiej 12, Zemskiej 22, Budziszyńskiej 114, Rogowskiej 34, Gubińskiej 8 oraz przebudowy 7-iu dźwigów towarowo-osobowych na dźwigi osobowe o zwiększonym udźwigu przy ul.: Zemskiej 5, Zemskiej 7, Rogowskiej 136, Budziszyńskiej 134, Budziszyńskiej 76, Rogowskiej 8 i Gubińskiej 8, z terminem realizacji całości robót do dnia 17.12.2021r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert jest do dnia 24.03.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 25.03.2021 r., nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 14/67 i 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór, przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 25.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 14/67 i 14/59, AM-2, obręb Nowy Dwór, przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu,  w zakresie przebudowy placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego oraz doposażenia terenu w elementu małej architektury wraz z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 25.03.2021r. do godz. 930.

 

pokaż szczegóły

Przetarg 09.03.2021 r., na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszenia loggii ostatnich kondygnacji klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 20-20A-22-24 we Wrocławiu.

23 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 09.03.2021r. o godz.1000, w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszenia loggii ostatnich kondygnacji klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rogowskiej 20-20A-22-24 we Wrocławiu, o łącznej ilości 9-ciu szt, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., na podstawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 09.03.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 11.03.2021 r., na wykonanie robót remontowych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 11.03.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni we Wrocławiu  (niskich i wysokich), przy ul. Zemskiej 9-11-13-15-17 i Rogowskiej 54-56-58, Rogowskiej 68-70-72-74-76, Zemskiej 1-3-5-7-9, Wojrowickiej 46-48-50-52-54-56 i Rogowskiej 2-2A-4-6-8-10-12-14-16-18, z terminem realizacji całości robót do dnia 31.08.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert jest do dnia 11.03.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych 28.01.2021 r. na wykonanie dezynsekcji i deratyzacji (dwa zabiegi w ciągu roku: wiosną i jesienią) w budynkach (wysokich i niskich) Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji zabiegów do dnia 31.12.2021 r.,

15 stycznia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.01.2021r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie dezynsekcji i deratyzacji (dwa zabiegi w ciągu roku: wiosną i jesienią) w budynkach (wysokich i niskich) Sp-ni we Wrocławiu, z terminem realizacji zabiegów do dnia 31.12.2021r.

Termin składania Ofert jest do dnia 28.01.2021r. do godz. 930.

pokaż szczegóły

Przetarg 28.07.2020 na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu

6 lipca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.07.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu, z podziałem na dwa Zadania, tj.:
1) Zadanie NR 1, dot. terenu przy Pawilonie handlowym ”POLOMARKET”, w zakresie przebudowy dwóch istniejących placów zabaw i ścieżek pieszych wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.11.2020r.,
2) Zadanie NR 2, dot. terenu przy ”górce saneczkowej”, w zakresie budowy placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i doposażeniem terenu w elementy małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.07.2021r.,
z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Termin składania Ofert do dnia 28.07.2020r. do godz. 9.30.

pokaż szczegóły

Przetarg 23.07.2020 na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.07.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.07.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Termin składania Ofert jest do dnia 23.07.2020r. do godz. 9.30.

pokaż szczegóły

Przetarg 23.06.2020 na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu.

4 czerwca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.06.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu, z podziałem na dwa Zadania, tj.:
1) Zadanie NR 1, dot. terenu przy Pawilonie handlowym ”POLOMARKET”, w zakresie przebudowy dwóch istniejących placów zabaw i ścieżek pieszych wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.11.2020r.,
2) Zadanie NR 2, dot. terenu przy ”górce saneczkowej”, w zakresie budowy placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i doposażeniem terenu w elementy małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.07.2021r., z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

pokaż szczegóły

Przetarg 28.04.2020 na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000,0m2 w zasobach Spółdzielni

6 kwietnia 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.04.2020r. o godz.10:00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000 m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.10.2020r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.). 

pokaż szczegóły