Przetargi

Przetarg 12.11.2020 r. na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zemskiej 34/4 we Wrocławiu

26 października 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 12.11.2020r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni lokalu: 49,60 m2 – 2 P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,73m2; lokal położony na I kondygnacji przy           ul. Zemskiej 34/4 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi: 5 650,00 zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi: 30,00 zł/m2.

Wadium w wys. 28 100,00 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

w terminie do dnia 05.11.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

  • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,
  • aktualnego wypisu z KRS w przypadku osób prawnych.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 05.11.2020 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

pokaż szczegóły

Przetarg 29.10.2020 r. w trybie zapytania o cenę w zakresie utrzymania czystości w budynku mieszkalnym przy ul. Wojrowickiej 32-44

13 października 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg w trybie „Zapytania o cenę” na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojrowickiej 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 i na terenie zewnętrznym przynależnym do w/w budynku oraz terenie mienia wspólnego wraz z konserwacją terenów zielonych według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert do dnia 28.10.2020r.

Termin otwarcia Ofert w dniu 29.10.2020 r. o godz. 11.00.

pokaż szczegóły

Przetarg 20.10.2020 na najem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nowodworskiej 15 m 32.

28 września 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 20.10.2020r., o godz.900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg (licytacja) na wynajęcie lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 15 m. 32 na 10 piętrze.

– powierzchnia lokalu mieszkalnego: 31,16 m2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc),

– wywoławcza miesięczna opłata czynszowa 500,00 zł – opłata czynszowa nie obejmuje opłat niezależnych od właściciela,

– krok postąpienia: minimum 10,00 zł,

– wadium w kwocie 1.500,00 zł. płatne  na konto PKO BP SA O/3 Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 14.10.2020 r.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 30.10.2020 r. o godz. 0900. Wadium w kwocie 1.500,00 zł. płatne  na konto PKO BP SA O/3 Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 26.10.2020 r.

pokaż szczegóły

Przetarg 06.10.2020 na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zemskiej 34/4 we Wrocławiu

17 lipca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 06.10.2020r., o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni lokalu: 49,60 m2 – 2 P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,73m2; lokal położony na I kondygnacji przy ul. Zemskiej 34/4 we Wrocławiu…..

pokaż szczegóły

Przetarg 28.07.2020 na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu

6 lipca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.07.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu, z podziałem na dwa Zadania, tj.:
1) Zadanie NR 1, dot. terenu przy Pawilonie handlowym ”POLOMARKET”, w zakresie przebudowy dwóch istniejących placów zabaw i ścieżek pieszych wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.11.2020r.,
2) Zadanie NR 2, dot. terenu przy ”górce saneczkowej”, w zakresie budowy placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i doposażeniem terenu w elementy małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.07.2021r.,
z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Termin składania Ofert do dnia 28.07.2020r. do godz. 9.30.

pokaż szczegóły

Przetarg 23.07.2020 na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.07.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych i awaryjnych na instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.07.2021r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.
Termin składania Ofert jest do dnia 23.07.2020r. do godz. 9.30.

pokaż szczegóły

Przetarg 23.06.2020 na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu.

4 czerwca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 23.06.2020r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 6/32, AR-8, obręb Nowy Dwór, przy ul. Budziszyńskiej we Wrocławiu, z podziałem na dwa Zadania, tj.:
1) Zadanie NR 1, dot. terenu przy Pawilonie handlowym ”POLOMARKET”, w zakresie przebudowy dwóch istniejących placów zabaw i ścieżek pieszych wraz z urządzeniami zabawowymi i elementami małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.11.2020r.,
2) Zadanie NR 2, dot. terenu przy ”górce saneczkowej”, w zakresie budowy placu zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi i doposażeniem terenu w elementy małej architektury, z terminem realizacji całości prac do dnia 30.07.2021r., z pielęgnacją istniejącej zieleni i nowymi nasadzeniami, na podstawie opracowanego projektu zagospodarowania w/w terenu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

pokaż szczegóły

Przetarg 28.04.2020 na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000,0m2 w zasobach Spółdzielni

6 kwietnia 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.04.2020r. o godz.10:00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie cząstkowego remontu istniejącej wewnątrzosiedlowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 2.000 m2 w zasobach Spółdzielni we Wrocławiu, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.10.2020r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.). 

pokaż szczegóły

Przetarg 02.04.2020 na wykonanie robót remontowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych

30 marca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 02.04.2020r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót remontowych w zakresie wykonania w klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni, posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych na biegach schodowych, spocznikach wraz z cokolikami, na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin fugą, tj. przy ul. Rogowskiej 78, Rogowskiej 86, Zemskiej 11, Nowodworskiej 101, Rogowskiej 136, Zemskiej 26 i Rogowskiej 160, z terminem realizacji całości robót do dnia 30.10.2020r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

pokaż szczegóły

Przetarg 31.03.2020 na świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw i remontów dachów budynków Spółdzielni Przetargi

26 marca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 31.03.2020r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw i remontów dachów budynków Spółdzielni we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

pokaż szczegóły