Druki do pobrania

Oświadczenia

Oświadczenie dane najemcy bądź dzierżawcy
pdfPobierz
Oświadczenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
pdfPobierz
Formularz obejmujący dane kontaktowe udostępnione Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór – RODO
pdfPobierz
Oświadczenie o zmianie ilości osóbpdfPobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem i wew. regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni MieszkaniowejpdfPobierz
Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłatpdfPobierz
Oświadczenie w sprawie zmiany zaliczki za wodępdfPobierz
Oświadczenie w przedmiocie posiadania psa
pdfPobierz

Zaświadczenia

Zaświadczenie – złożenie księgi wieczystejpdfPobierz
Zaświadczenie UMWpdfPobierz
Zaświadczenie – notariusz

pdfPobierz

Zaświadczenie – BankpdfPobierz
Zaświadczenie – inne celepdfPobierz

Inne

KwestionariuszpdfPobierz
Wypowiedzenie umowy najmupdfPobierz
Zgon – Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębna  własnośćpdfPobierz
Zwrot kaucji – parkingpdf Pobierz
Podanie o miejsce parkingowepdfPobierz
Wniosek o wyodrębnienie lokalupdfPobierz
Współwłaściciel zgoda na członkostwopdfPobierz
Wniosek rzeczoznawcy majątkowego o udostępnienie danych osobowych przez Spółdzielnię MieszkaniowąpdfPobierz
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni dla osób fizycznych posiadających lokal o statusie odrębnej własnościpdfPobierz
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni dla osób prawnych posiadających lokal o statusie odrębnej własnościpdfPobierz
Wypowiedzenie umowy na miejsce postojowepdfPobierz
Wniosek o zawarcie umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego na płatnym parkingu przy ul. Budziszyńskiej 118, 118a, 136, ul. Zemskiej 31, Wojrowickiej 30-30a, ul. Nowodworskiej 93.pdfPobierz
Wniosek o zmianę lub dopisanie numeru telefonu Członka SpółdzielnipdfPobierz
Wniosek o dostęp do indywidualnego internetowego konta opłatpdfPobierz
Wniosek o montaż klimatyzatorapdfPobierz
Regulamin przeprowadzania przetargówpdfpobierz
Wniosek o przeksięgowanie saldapdfPobierz