Druki do pobrania

Oświadczenia

Oświadczenie dane najemcypdfPobierz
Oświadczenie do przetargupdfPobierz
Oświadczenie RODO – początkowepdfPobierz
Oświadczenie RODO – aktualizacyjnepdfPobierz
Oświadczenie o zmianie ilości osóbpdfPobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem i wew. regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni MieszkaniowejpdfPobierz
Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat

pdfPobierz

Zaświadczenia

Zaświadczenie – złożenie księgi wieczystejpdfPobierz
Zaświadczenie UMWpdfPobierz
Zaświadczenie – notariuszpdfPobierz
Zaświadczenie – BankpdfPobierz
Zaświadczenie – inne celepdfPobierz

Inne

KwestionariuszpdfPobierz
Zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną

pdfPobierz

Wypowiedzenie umowy najmupdfPobierz
Zgon – Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębna własność

pdf

Pobierz

Zwrot kaucji – parkingpdfPobierz
Podanie o miejsce parkingowepdfPobierz
Wniosek o wyodrębnienie lokalupdfPobierz
Współwłaściciel zgoda na członkostwopdfPobierz
Wniosek rzeczoznawcy majątkowego o udostępnienie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową

pdfPobierz

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni dla osób fizycznych posiadających lokal o statusie odrębnej własności

pdfPobierz

Wypowiedzenie umowy na miejsce postojowe

pdfPobierz>>