Druki do pobrania

Oświadczenia

Oświadczenie dane najemcypdfPobierz
Oświadczenie do przetargupdfPobierz
Formularz obejmujący dane kontaktowe udostępnione Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór – RODO pdfPobierz
Oświadczenie o zmianie ilości osóbpdfPobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się ze Statutem i wew. regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni MieszkaniowejpdfPobierz
Oświadczenie o rezygnacji z druku książeczek opłat
pdfPobierz

Zaświadczenia

Zaświadczenie – złożenie księgi wieczystejpdfPobierz
Zaświadczenie UMWpdfPobierz
Zaświadczenie – notariuszpdfPobierz
Zaświadczenie – BankpdfPobierz
Zaświadczenie – inne celepdfPobierz

Inne

KwestionariuszpdfPobierz
Wypowiedzenie umowy najmupdfPobierz
Zgon – Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębna  własnośćpdfPobierz
Parking przyjmowanie wniosków na miejsca parkingowe niestrzeżone przy ul. Budziszyńskiej 118)pdf Pobierz
Zwrot kaucji – parkingpdf Pobierz
Podanie o miejsce parkingowepdfPobierz
Wniosek o wyodrębnienie lokalupdfPobierz
Współwłaściciel zgoda na członkostwopdfPobierz
Wniosek rzeczoznawcy majątkowego o udostępnienie danych osobowych przez Spółdzielnię MieszkaniowąpdfPobierz
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni dla osób fizycznych posiadających lokal o statusie odrębnej własnościpdfPobierz
Wypowiedzenie umowy na miejsce postojowepdfPobierz
Wniosek o zawarcie umowy na odpłatne miejsce postojowe na parkingu przy ul. Budziszyńskiej 118ApdfPobierz
Wniosek o zawarcie umowy na odpłatne miejsce postojowe na parkingu przy ul. Budziszyńskiej 136pdfPobierz