Przetarg 28.04.2017 na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane okresowego (rocznego) przeglądu obiektów budowlanych Spółdzielni
Przetargi
Środa, 12 Kwiecień 2017 09:27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 28.04.2017r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r, z późn.zm., okresowego (rocznego) przeglądu obiektów budowlanych Zamawiającego we Wrocławiu,  polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, kontroli instalacji służących ochronie środowiska, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, z terminem realizacji całości wykonania w/w przeglądu do dnia 31.07.2017r., według warunków określonych  w dokumentacji  przetargowej.

Termin składania Ofert do dnia 28.04.2017r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto, słownie: dwadzieścia cztery złote 60/100 brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty za w/w Specyfikację z konta firmy Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA o/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta „Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków), w w/w  terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych  parametrów określonych w dokumentacji przetargowe,  stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz (Przetarg 28.04.2017_g.10.pdf)Przetarg 28.04.2017_g.10.pdf[ ]94 Kb2017.04.12 09:28
 

Powered by Adwizard