Przetarg 03.08.2017 na wykonanie robot budowlanych z podzialem na dwa etapy, w obiekcie budowlanym pn.Zespol Garazy przy ul. Rogowskiej 3
Przetargi
Piątek, 14 Lipiec 2017 10:02

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 03.08.2017r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie robót na wykonanie robót

budowlanych z podziałem na dwa etapy, w  obiekcie budowlanym pn.”Zespół Garaży przy ul. Rogowskiej 3 we Wrocławiu”, w zakresie remontu konstrukcji ramp wjazdowych i wsporczych, rampy główne, wejść przy schodach zewnętrznych, malowania

ścian i bram garaży, na podstawie opracowanego projektu wykonawczego, z terminem realizacji całości robót: I-go etapu do dnia 30.11.2017r. i II-go etapu do dnia 30.11.2018r., według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (S.I.W.Z.).

Termin składania Ofert do dnia 03.08.2017r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna odpłatnie (24,60 PLN brutto) w siedzibie Spółdzielni, parter, pokój nr 10, codziennie, w dni robocze (za wyjątkiem piątków), w godz. od 1200-1300 (po uprzednim dokonaniu wpłaty z konta Oferenta na konto  Spółdzielni: PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463. Wadium w kwocie: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100), należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 02.08.2017r. lub w Gwarancji Ubezpieczeniowej kwotę 8.000,00 PLN, dołączonej do Oferty. Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Wszelkich informacji udziela P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-17, codziennie, w dni robocze, w godz. od 1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 9, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych parametrów określonych w dokumentacji przetargowej, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz (Przetarg_03.08.2017 godz. 10.00.pdf)Przetarg_03.08.2017 godz. 10.00.pdf[ ]100 Kb2017.07.19 07:03
Zmieniony: Środa, 19 Lipiec 2017 07:03
 

Powered by Adwizard