Szczegóły Nowy cennik ob. na płatnych parkingach zarządzonych przez SM
WłasnościWartość
NazwaNowy cennik ob. na płatnych parkingach zarządzonych przez SM
OpisSpółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż od 01.10.2018r. przejmuje zarządzanie parkingami przy ul. Rogowskiej 178 i ul. Zemskiej 44A. W związku z powyższym umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami terenu tracą ważność 30.09.2018r. a SM „Nowy Dwór” nie będzie ich respektować. Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingu prosimy o złożenie w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 w terminie do 10 września 2018r. pisemnych deklaracji, zawierających informację:- z którego parkingu chcielibyście Państwo skorzystać,- czy korzystaliście Państwo dotychczas z któregoś z w/w parkingów, a jeżeli tak, to prosimy o podanie numeru miejsca postojowego, jeżeli chcielibyście Państwo, aby umowa dotyczyła tego samego stanowiska,- o rodzaju i numerze rejestracyjnym pojazdu, którego miałaby dotyczyć umowa udostępnienia miejsca postojowego.Prosimy również o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu w sprawie zawarcia umowy.Jednocześnie informujemy, iż oba parkingi będą parkingami bezobsługowymi ale strzeżonymi. Pełen nadzór nad parkingami i ich ochronę sprawować będzie firma City Parking Group. Będzie ona ponosić również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych na parkingu. W celu zapobieżenia ewentualnym nieporozumieniom dotyczącym miejsca powstania szkody każde auto będzie skanowane zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z parkingu. Wszelkie uregulowania dotyczące sposobu korzystania z parkingu oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników parkingu, zarządcy parkingu i operatora systemu, zawarte są w Regulaminie parkingów strzeżonych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”, który zostanie Państwu udostępniony w terminie do 20.09.2018r.Wnioski o zawarcie umów będą uwzględniane w następującej kolejności:1.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, które mają zawarte umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,2.    Pozostałe osoby posiadające umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,3.    Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”,4.    Pozostali chętni.Za korzystanie z parkingu będą obowiązywały opłaty wyszczególnione w poniższym Cenniku: CENNIK DZIERŻAWY MIEJSC POSTOJOWYCHNA PŁATNYCH PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „NOWY DWÓR” Samochody osobowe:- członkowie SM „Nowy Dwór” - 130 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi - 165 zł brutto / mc - członkowie SM "Nowy Dwór" w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 165 zł brutto / m-c- pozostali - 165 zł brutto / m-cBusy i samochody dostawcze do 3,5t - 215 zł brutto / m-cMotocykle:- członkowie SM „Nowy Dwór” - 60 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi - 75 zł brutto / mc - członkowie SM "Nowy Dwór" w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 75 zł brutto / m-c - pozostali - 75 zł brutto / m-cKaucja za wydanie parkingowej karty zbliżeniowej - 10 zł brutto Opłata za wydanie duplikatu parkingowej karty zbliżeniowej - 20 zł bruttoOpłata za bezumowne korzystanie z parkingu - 20 zł brutto / dobę  Celem przejęcia zarządzania parkingami przez naszą Spółdzielnię jest poprawa jakości ich funkcjonowania oraz przywrócenie Członkom Spółdzielni pełnego nadzoru nad mieniem Spółdzielni. Zdajemy sobie również sprawę, iż w pierwszym okresie mogą wystąpić różne problemy, za które już teraz przepraszamy. Dotychczas bowiem Spółdzielnia nie prowadziła takiej działalności i nie posiadamy w tym zakresie żadnego doświadczenia. Prosimy zatem o wyrozumiałość.
Nazwa plikuNowy cennik terenu pod miejsca postojowe na płatnych parkingach zarzadzanych przez SM.pdf
Rozmiar pliku50.83 kB
Typ plikupdf (Typ Mime : application/pdf)
Plik dodaładministrator
Dodany dnia: 30.11.2018 09:36
UprawnieniKażdy
DysponentRedaktor
Odsłony4022 Odsłony
Zmieniony 30.11.2018 09:43
Witryna projektu
Suma kontrolna CRC
Suma kontrolna MD5

Powered by Adwizard