Nowy cennik ob. na płatnych parkingach zarządzonych przez SM

26 marca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż od 01.10.2018r. przejmuje zarządzanie parkingami przy ul. Rogowskiej 178 i ul. Zemskiej 44A. W związku z powyższym umowy zawarte z dotychczasowymi dzierżawcami terenu tracą ważność 30.09.2018r. a SM „Nowy Dwór” nie będzie ich respektować. Osoby zainteresowane korzystaniem z parkingu prosimy o złożenie w biurze podawczym Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 w terminie do 10 września 2018r. pisemnych deklaracji, zawierających informację:- z którego parkingu chcielibyście Państwo skorzystać,- czy korzystaliście Państwo dotychczas z któregoś z w/w parkingów, a jeżeli tak, to prosimy o podanie numeru miejsca postojowego, jeżeli chcielibyście Państwo, aby umowa dotyczyła tego samego stanowiska,- o rodzaju i numerze rejestracyjnym pojazdu, którego miałaby dotyczyć umowa udostępnienia miejsca postojowego.Prosimy również o podanie numeru telefonu w celu łatwiejszego kontaktu w sprawie zawarcia umowy.Jednocześnie informujemy, iż oba parkingi będą parkingami bezobsługowymi ale strzeżonymi. Pełen nadzór nad parkingami i ich ochronę sprawować będzie firma City Parking Group. Będzie ona ponosić również pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych na parkingu. W celu zapobieżenia ewentualnym nieporozumieniom dotyczącym miejsca powstania szkody każde auto będzie skanowane zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z parkingu. Wszelkie uregulowania dotyczące sposobu korzystania z parkingu oraz zakresu odpowiedzialności użytkowników parkingu, zarządcy parking
 i operatora systemu, zawarte są w Regulaminie parkingów strzeżonych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór”, który zostanie Państwu udostępniony w terminie do 20.09.2018r.Wnioski o zawarcie umów będą uwzględniane w następującej kolejności:1. Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”, które mają zawarte umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,2. Pozostałe osoby posiadające umowy z dotychczasowymi dzierżawcami przedmiotowych parkingów,3. Członkowie Spółdzielni oraz osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach SM „Nowy Dwór”,4. Pozostali chętni.Za korzystanie z parkingu będą obowiązywały opłaty wyszczególnione w poniższym Cenniku: CENNIK DZIERŻAWY MIEJSC POSTOJOWYCHNA PŁATNYCH PARKINGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „NOWY DWÓR” Samochody osobowe:- członkowie SM „Nowy Dwór” – 130 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi – 165 zł brutto / mc – członkowie SM „Nowy Dwór” w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 165 zł brutto / m-c- pozostali – 165 zł brutto / m-cBusy i samochody dostawcze do 3,5t – 215 zł brutto / m-cMotocykle:- członkowie SM „Nowy Dwór” – 60 zł brutto / m-c- członkowie SM „Nowy Dwór” będący osobami prawnymi – 75 zł brutto / mc – członkowie SM „Nowy Dwór” w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 75 zł brutto / m-c – pozostali – 75 zł brutto / m-cKaucja za wydanie parkingowej karty zbliżeniowej – 10 zł brutto Opłata za wydanie duplikatu parkingowej karty zbliżeniowej – 20 zł bruttoOpłata za bezumowne korzystanie z parkingu – 20 zł brutto / dobę Celem przejęcia zarządzania parkingami przez naszą Spółdzielnię jest poprawa jakości ich funkcjonowania oraz przywrócenie Członkom Spółdzielni pełnego nadzoru nad mieniem Spółdzielni. Zdajemy sobie również sprawę, iż w pierwszym okresie mogą wystąpić różne problemy, za które już teraz przepraszamy. Dotychczas bowiem Spółdzielnia nie prowadziła takiej działalności i nie posiadamy w tym zakresie żadnego doświadczenia. Prosimy zatem o wyrozumiałość.