Oferta pracy

4 czerwca 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, poszukuje pracownika na stanowisko: Gospodarza nieruchomości.

Praca na pół etatu na nieruchomości nr 13 – ul. Zemska 18-24. 

Wynagrodzenie  miesięczne 1 400 zł. brutto plus pakiet socjalny.

Zakres czynności obejmuje między innymi: utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych, konserwacja zieleni, roznoszenie korespondencji  oraz  inne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  tel. (71) 356-48-08 pok. 101, lub tel. 71 356-48-23 pok. 04 lub pisemne złożenie cv wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Odpowiemy tylko na wybrane oferty.