Przeglądu stanu technicznego ,,5-letniego ‘’ oraz ,,Rocznego’’ budynków będących w zasobach Spółdzielni mieszkaniowej ,,Nowy Dwór’’.

23 września 2020

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Nowy Dwór‘’ we Wrocławiu informuje , że w dniach od 12.10.2020r. do 28.10.2020r. na zlecenie Sp-ni będą przeprowadzane kontrole stanu technicznego  budynków mieszkaniowych, lokali usługowych oraz lokali mieszkalnych. Przegląd będzie przeprowadzony  przez  Firmę  BoDBuD Biuro  Doradztwa i  Nadzoru Budowlanego,  Bogusław Zieliński z siedzibą we Wrocławiu, (- 791 148 269.

Przeglądy w mieszkaniach będą przeprowadzane wyłącznie w tych lokalach, których użytkownicy zgłoszą taką potrzebę. Mieszkańcy, którzy zauważyli nieprawidłowości związane z wyglądem elementów konstrukcyjnych, proszeni są o kontakt telefoniczny z Firmą BoDBuD, pod numerem (- 791 148 269, celem umówienia terminu przeglądu.

Pracownicy Firmy wykonujących okresowy przegląd będą posiadali identyfikatory imienno-zdjęciowe oraz upoważnienia podpisane i podbite przez organy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.