Komunikat – Spółdzielnia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- Co V-2 wprowadza do odwołania zmiany w obsłudze mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

8 października 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2  wprowadza do odwołania zmiany w obsłudze mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

 W związku z panującą sytuacją mieszkańcy proszeni są o załatwianie, jak największej ilości spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź e- mail.

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

·        Dział awarii (71) 357-63-12

·        Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.