Referendum windowe

20 stycznia 2021

W związku z pojawieniem się pism przeciwników budowy nowych wind w budynkach przy ul. Rogowskiej 20, 20A i 22 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, iż nie jest autorem przedmiotowych pism. Zawarte w nim informacje są w znacznej części nieprawdziwe i mogą wprowadzać niektórych z Państwa w błąd. Dlatego Zarząd Spółdzielni wyjaśnia.

Nie jest prawdą, iż w przypadku podpisania umowy może czekać Państwa los „frankowiczów”, bowiem kredyty udostępniane na ten cel nie są kredytami komercyjnymi. Od momentu podpisania umowy kredytowej, jej warunki pozostaną niezmienne, aż do końca jej obowiązywania. Pieniądze przeznaczone na kredyty pochodzą ze środków Skarbu Państwa i są dystrybuowane wyłącznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na dzień dzisiejszy oprocentowanie tych kredytów jest stałe i wynosi 0,15% w skali roku. Jeżeli do czasu podpisania umowy warunki oferowane w ramach programu dofinansowania ze środków budżetu państwa inwestycji zmierzających do likwidacji barier utrudniających swobodne korzystanie z budynków, również mieszkalnych, osobom starszym, niepełnosprawnym lub wychowującym dzieci nie ulegną zmianie, to po zapisaniu ich w umowie będą one stałe i niezmienne aż do zapłaty ostatniej raty kredytu.

Nie ma możliwości dokonania podziału nieruchomości na dwie części niską i wysoką, a na pewno nie w zakresie podziału kosztów. Zgodnie z obowiązującym w całym kraju prawem właściciele całej nieruchomości przy ul. Rogowskiej 20-32 ponoszą solidarnie wszystkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości. Dotyczy to zarówno eksploatacji jak i remontów i ewentualnych inwestycji. Dlatego mieszkańcy niskiej części pokrywają koszty eksploatacji i remontów wind, z których nie korzystają. Można zatem stwierdzić, że niskie części od kilkudziesięciu lat współfinansują windy w częściach wysokich, zaczynając już od etapu rozliczenia inwestycji (gdy koszt jej realizacji, nie wyłączając kosztu budowy wind, został równomiernie rozłożony na lokale we wszystkich klatkach), a kończąc na bieżącym utrzymaniu dźwigów. Nie ma możliwości prawnej, aby dzielić koszty pomiędzy mieszkańców wg innego klucza niż udział procentowy w nieruchomości. Dlatego nie można zwolnić właścicieli lokali niskich części od współfinansowania kosztu utrzymania i remontu wind. Podobnie nie można obciążyć kosztem budowy nowych wind wyłącznie właścicieli lokali znajdujących się w klatkach bez wind.

pdfPlik do pobrania Referendum Windowe