Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 84 i 86 we Wrocławiu od dnia 10.02.2021 r.

10 lutego 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że od dnia 10.02.2021r. firma „Kompleks-bud”, która wykonuje na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 84 i 86, rozpoczęła prace przygotowawcze.

Informacja zawierająca harmonogram przerw w dostawie wody zostanie podana do wiadomości mieszkańców w/w budynku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!