SM „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

26 lutego 2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NOWY DWÓR”

uprzejmie informuje, że od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r., będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, jak największej ilości spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź e- mail.

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

  • Dział awarii (71) 357-63-12
  • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.