Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu zlokalizowanym przy ul. Budziszyńskiej pomiędzy nieruchomościami 16, 17, 21 i 22. Wnioski można składać w Biurze Podawczym Spółdzielni w terminie do 08 kwietnia 2021 r.

19 marca 2021

pdf Plik do pobrania – Parking przyjmowanie wnioskow do 08.04.2021 r.

pdf Plik do pobrania – Podanie miejsce parkingowe- niestrzeżony parking

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu zlokalizowanym przy ul. Budziszyńskiej pomiędzy nieruchomościami 16, 17, 21 i 22. Wnioski można składać w Biurze Podawczym Spółdzielni w terminie do 08 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu korzystania z odpłatnych niestrzeżonych miejsc postojowych usytuowanych na mieniu wspólnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu o zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się:

  1. Członkowie SM „Nowy Dwór”,
  2. osoby posiadające prawo odrębnej własności lokali położonych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej,
  3. członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 i 2 mieszkający w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”,
  4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Spółdzielni,

pod warunkiem nie zalegania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi.

W przypadku gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w zawarciu umowy przysługiwać będzie Członkom Spółdzielni.

Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie:

  • 40 zł brutto dla Członków Spółdzielni,
  • 75 zł brutto dla pozostałych użytkowników.

Planowany termin uruchomienia parkingu:   16 kwietnia 2021 r.