SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 01.04.2021r. w budynku przy ul. Nowodworskiej 103 firma „Komplex-bud” przystąpi do wykonania zleconych przez Spółdzielnię robót polegających na wymianie odcinka pionu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń w.c. i łazienek lokali mieszkalnych nr 10 i 13.

1 kwietnia 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniu 01.04.2021r. w budynku przy ul. Nowodworskiej 103 firma „Komplex-bud” przystąpi do wykonania zleconych przez Spółdzielnię robót polegających na wymianie odcinka pionu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń w.c. i łazienek lokali mieszkalnych nr 10 i 13. Wymiana jest konieczna ze względu na niedrożność i występujące zatory instalacji.

W związku z powyższym w dniu 01.04.2021r. w godz. 800 – 1600 nastąpi przerwa w dostawie wody do łazienek i toalet zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych nr 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28.  

Nr kontaktowy:

  • do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,
  • do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.