Wymiana pionu odprowadzającego ścieki z pomieszczeń łazienek i wc w budynku mieszkalnym przy ul. Wokrowickiej 44.

9 kwietnia 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że pion wc kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki z lokali mieszkalnych nr 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 w budynku przy ul. Wokrowickiej 44 jest w przeważającym stopniu zarośnięty, co skutkuje wypływem ścieków w niektórych mieszkaniach.

Inspekcja TV wykazała konieczność wymiany pionu.

W związku z powyższym Spółdzielnia zleciła wykonanie robót polegających na wymianie całego pionu odprowadzającego ścieki z pomieszczeń łazienek i wc w obrębie wyżej wymienionych lokali mieszkalnych.

Wykonanie robót zaplanowano w dniach 13.04.2021r. – 20.04.2021r.

W wyżej podanym terminie wystąpią przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody do pomieszczeń łazienek i wc lokali, w których zaplanowano wymianę pionu kanalizacyjnego.

W związku z powyższym w celu wykonania zaplanowanych robót wzywamy właścicieli/lokatorów do udostępnienia wykonawcy w/w mieszkań.

Wykonawca: Komplex-bud, nr tel. kontaktowy: 502 490 146, 603 925 253

Inspektor nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!