Komisariat Policji Wrocław Fabryczna II Rewir Dzielnicowych

14 kwietnia 2021

Plik do pobrania Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna II Rewir Dzielnicowych
ul. Połbina l, 54-151 Wrocław
tel. 4787143 80 fax. 47871-34-80; II Rewir Dzielnicowych tel. 47 871 1801

W związku z zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi popełniania wykroczeń związanych z zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem terenu a także używaniem słów wulgarnych na terenie:

– Skwer pomiędzy budynkami przy ul. Budziszyńska 76-96 a Komorowska 1-23A;
– Teren ogólnodostępny wraz z boiskami przyległy do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej 16C;
– Skewr przy ul. Rogowska 42;

II Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna informuję, że miejsca te zostały objęte działaniami w ramach tzw. „Planu Priorytetowego”.
W okresie prowadzenia planu angażowane będą dodatkowe siły Policyjne oraz pozapolicyjne celem wyeliminowania w przyszłości powyższych zjawisk a zarazem poprawy poczucia bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Z uwagi na powyższe zwracam się z prośbą o infornlowanie mieszkańców podczas spotkań aby każdorazowo zgłaszali na numery alarmowe Policji (nr 997 lub 112, tel. bezpośredni do dyżurnego Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna, nr 47 871 43 80) lub Straży Miejskiej (nr 986) wszelkie niezgodne z prawem zachowania.

Proszę również o umieszczenie w miarę posiadanych możliwości powyższej informacji odnośnie realizowania planu na stronie internetowej Spółdzielni lub innym widocznym dla mieszkańców miejscu.