Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za wyjątkiem 21.06.2021 r. (poniedziałek), gdzie będzie czynna do godziny 18.00

31 maja 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” uprzejmie informuje, że od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r., pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, za wyjątkiem 21.06.2021 r. (poniedziałek), gdzie będzie czynna do godziny 18.00

 W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-  Co V-2 mieszkańcy proszeni są o załatwianie, wszelkich spraw za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez telefon bądź  e-mail .

 Sprawy można zgłaszać na adres:

biuro@smnowydwor.com.pl

bądź numer telefonu:

  • Dział awarii (71) 357-63-12
  • Dział Członkowski (71) 356- 48- 15
  • Biuro podawcze (71) 356-48-00

 W przedsionku siedziby Spółdzielni od strony wejścia głównego (placu targowego), zostanie wywieszona również skrzynka na korespondencję, do  której osoby niemające dostępu do komputera, będą mogły wrzucić korespondencję kierowaną do Spółdzielni w sposób tradycyjny.

 Osoby umówione na spotkanie z pracownikiem, będą mogły wejść na teren Spółdzielni przy bezwzględnym zachowaniu środków ostrożności, tj.: konieczność posiadania maseczki i przeprowadzenia dezynfekcji rąk preparatem  antybakteryjnym udostępnionym przez Spółdzielnię.