Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w budynku przy ul. Rogowskiej 2, 2A w dniach 01.06.2021 r. – 18.06.2021 r. zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach stanowiących części wspólne budynku.

1 czerwca 2021

SM „Nowy Dwór” informuje, że w budynku przy ul. Rogowskiej 2, 2A w dniach 01.06.2021 r. – 18.06.2021 r. zostanie przeprowadzana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach stanowiących części wspólne budynku.

W związku z powyższym prosimy o ułatwienie Wykonawcy wyżej wymienionych robót dostępu do zaworów grzejnikowych w kuchni i pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych poprzez rozebranie zabudowy (zgodnie z postanowieniem Regulaminu Spółdzielni) oraz o udostępnienie pozostałych pomieszczeń, w których planowana jest wymiana zaworów.

 

Wykonawca robót: Biuro Inżynierskie Andrzej J. Latuszek

Nr kontaktowy wykonawcy robót: 724-749-352