Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” ogłasza w dniu 21.07.2021 r. przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i jego sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej 85/2, położonego na I kondygnacji, składającego się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc. Powierzchnia lokalu: 62,10 m2, do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,93 m2.

5 lipca 2021

Plik do pobrania Przetarg 21.07.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu informuje, że w dniu 21.07.2021r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, w pokoju 07, odbędzie się przetarg (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego, o powierzchni lokalu: 62,10 m2 – 3 P, Pp, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,93 m2; lokal położony na I kondygnacji przy ul. Nowodworskiej 85/2 we Wrocławiu.

Stawka wywoławcza do przetargu wynosi: 6 135,19- zł/m2.

Minimalny krok postąpienia w licytacji wynosi: 30,00 – zł/m2.

Wadium w wys. 39 000,00 zł płatne na rachunek bankowy Spółdzielni:

PKO B.P. S.A. IIIO/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

W terminie do dnia 15.07.2021 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczeń o treści stanowiącej załączniki do Regulaminu organizowania przetargów , oraz złożenie:

  • oryginału pełnomocnictwa w przypadku uczestniczenia w przetargu przez pełnomocnika,
  • aktualnego wypisu z KRS w przypadku osób prawnych.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 15.07.2021 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu). W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”. W przypadku gdy do przetargu w I terminie stanie tylko jedna osoba, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie. W przetargu nieograniczonym w II terminie mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy czym przetarg dochodzi do skutku, gdy wezmą w nim udział przynajmniej dwie osoby. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w II terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w III terminie dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym dopuszcza się udział tylko jednej osoby. W przypadku nie dojścia do przetargu w I terminie przetarg w II terminie odbędzie się dnia 29.07.2021 r. o godz.10.00. Wpłatę wadium oraz wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 23.07.2021 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu). W przypadku nie dojścia do przetargu w II terminie przetarg w III terminie odbędzie się dnia 06.08.2021 r. o godz. 10.00. Wpłatę wadium oraz wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 02.08.2021 r. (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego uzyskana w I, II bądź III terminie, nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej.

Z treścią Statutu Spółdzielni, Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz Oświadczenia można zapoznać się w dziale członkowskim przy ul. Zemskiej 35 w pok. 12.

Warunki zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg:

  • wpłata w terminie 30 dni od dnia przetargu wylicytowanej wartości lokalu stanowiącej iloczyn wylicytowanej kwoty 1 m2u.l. i powierzchni lokalu,
  • członek Spółdzielni wygrywający przetarg w I terminie będzie nadal członkiem Spółdzielni w dniu podpisania umowy o ustanowienie własności lokalu.

Na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 35 (pok. 12) tel. 71/357-37-58

Oglądanie mieszkań wystawionych do przetargu w I terminie w dniu 14.07.2021 .r., w II terminie w dniu 22.07.2021r., a w III terminie w dniu 02.08.2021, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z działem administracji tel. 71/356-48-23

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.