Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że trwają prace związane z czyszczeniem elewacji wnęk klatek schodowych.

2 września 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że trwają prace związane z czyszczeniem elewacji wnęk klatek schodowych przy

ul. Zemskiej 19

ul. Zemskiej 21

Wykonawca robót: Budowlano – Dekarskie Przedsiębiorstwo Mirski + Dittrich Spół z. o.o.