Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 07.09.2021r-17.09.2021r. firma „Kompleks-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 124.

8 września 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 07.09.2021r-17.09.2021r. firma „Kompleks-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Budziszyńskiej 124.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w następujących terminach:

  • 09.2021 r. w godzinach 800 – 1600
  • 09.2021 r. w godzinach 800 – 1600

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!