Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż 21 września 2021 r. od godziny 7.00 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Budziszyńskiej 136.

15 września 2021

pdf Komunikat w spr. przyjmowania wniosków na odpłatne miejsca parkingowe przy ul. Budziszyńskiej 136

Druk wniosku na odpłatne miejsca parkingowe przy ul. Budziszyńskiej 136 Pobierz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż 21 września 2021 r. od godziny 700 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Budziszyńskiej 136.

Wnioski można składać:

  1. w Biurze Podawczym Spółdzielni,
  2. drogą e-mailową na adres biuro@smnowydwor.com.pl (wyłącznie z adresu e-mail zgłoszonego w Spółdzielni do korespondencji).

O zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się wyłącznie Członkowie SM „Nowy Dwór” pod warunkiem nie zalegania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi. W przypadku gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie 40 zł brutto.

Planowany termin uruchomienia parkingu:   01 października 2021 r.