Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż 12 października 2021 r. od godziny 7:00, rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Zemskiej 31.

4 października 2021

 pdf Komunikat w spr. przyjmowania wniosków na odpłatne miejsca parkingowe przy ul. Zemskiej 31

pdfDruk wniosku na odpłatne miejsca parkingowe przy ul. Zemskiej 31

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż 12 października 2021 r. od godziny 700 ,rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Zemskiej 31.

Wnioski można składać:

  1. w Biurze Podawczym Spółdzielni,
  2. drogą e-mailową na adres biuro@smnowydwor.com.pl (wyłącznie z adresu e-mail zgłoszonego w Spółdzielni do korespondencji, od  godziny 700).

O zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się wyłącznie Członkowie SM „Nowy Dwór” pod warunkiem nie zalegania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi. W przypadku gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie 40 zł brutto.

Planowany termin uruchomienia parkingu:   pierwsza połowa listopada 2021r.