Wykonywanie przeglądów 12.10.2021 r., instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków.

11 października 2021

pdf Wykonywanie przeglądów 12.10.2021 r., instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków.

SM „Nowy Dwór” informuje, że z dniem 12.10.2021 r. firma Lupus-Instal rozpocznie wykonywanie przeglądów instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz części piwnicznej budynków.

W związku z powyższym konieczne jest, aby pracownicy wykonawcy usługi mieli w dniu kontroli niezakłócony dostęp do wszystkich przewodów wentylacyjnych i gazowych oraz urządzeń gazowych w całym budynku.

Prosimy państwa o zrozumienie dla tego postępowania, które służy bezpieczeństwu publicznemu i nam wszystkim.

Właściciele i użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałych pomieszczeń są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę przeglądów.

Najbliższe terminy przeglądów:

  • Rogowska 78-86 – 12.10.2021 r. (godziny popołudniowe)
  • Rogowska 54-66, Zemska 9 – 13.10.2021 r. (godziny popołudniowe)

Szczegółowy harmonogram godzinowy terminów przeglądów dostępny na drzwiach wejściowych do budynków, jak również pod nr telefonu wykonawcy:

 661-542-090