SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 14.10.2021r.-15.11.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w części piwnicznej budynku przy ul. Zemskiej 14 oraz przyłączy kanalizacyjnych na zewnątrz budynku.

13 października 2021

pdfWymiana w dniach 14.10.2021r. -15.11.2021r. firma Komplex – bud, będzie wykonywała wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w części piwnicznej budynku przy ul. Zemskiej 14

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 14.10.2021r.-15.11.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w części piwnicznej budynku przy ul. Zemskiej 14 oraz przyłączy kanalizacyjnych na zewnątrz budynku.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 502 490 146, 603 925 253,

do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.