Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 10.11.2021r.-30.11.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Rogowskiej 74.

10 listopada 2021

pdf SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 10.11.2021r.-30.11.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Rogowskiej 74

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 10.11.2021r.-30.11.2021r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Rogowskiej 74.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w następujących terminach:

  • 11.2021r. w godz. 800 – 1500,
  • 11.2021r. w godz. 800 – 1500,
  • 11.2021r. w godz. 800 – 1500,
  • 11.2021r. w godz. 800 – 1500,
  • 11.2021r. w godz. 800 – 1500.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 693 790 215, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!