Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem okładzin z płytek na posadzkach klatek schodowych.

22 listopada 2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem okładzin z płytek na posadzkach klatek schodowych przy adresach:

ul. Rogowska 108

ul. Rogowska 18

ul. Rogowska 116

ul. Rogowska 82

ul. Budziszyńska 124

ul. Zemska 21.