Uwaga zmiana terminu naboru wniosków na 15 lutego 2022r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a.

18 stycznia 2022

pdf Wniosek na miejsce postojowe na płatnym parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a

pdf Ogłoszenie na przyjmowanie wniosków od 27.01.2022r., na miejsca postojowe na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a

Uwaga zmiana terminu na 15 lutego 2022r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” informuje, iż od godziny 700 ,rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a.

Wnioski można składać:

  1. w Biurze Podawczym Spółdzielni,
  2. drogą e-mailową na adres biuro@smnowydwor.com.pl (wyłącznie z adresu e-mail zgłoszonego w Spółdzielni do korespondencji, od  godziny 700).

O zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się wyłącznie Członkowie SM „Nowy Dwór” pod warunkiem nie zalegania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi. W przypadku gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń. Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie 40 zł brutto, za miejsce dla niepełnosprawnych 10 zł. brutto.

Planowany termin uruchomienia parkingu:   kwiecień 2022r.