Uwaga zmiana terminu naboru. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, informuje iż ze względu na wzrost zakażeń covid-19 i niebezpieczeństwo zakażenia podczas składania wniosku o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a w siedzibie SM „Nowy Dwór”, zmianie ulega termin składania w/w wniosków na 15 lutego 2022r. od godz. 7.00

21 stycznia 2022

pdfZmiana terminu parking ul. Wojrowicka 30-30a

pdfWniosek na miejsce postojowe na płatnym parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”, informuje iż ze względu na wzrost zakażeń covid-19 i niebezpieczeństwo zakażenia podczas składania wniosku o zawarcie umowy na odpłatne udostępnienie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wojrowickiej 30-30a w siedzibie SM „Nowy Dwór”, zmianie ulega termin składania w/w wniosków na 15 lutego 2022r. od godz. 700

Wnioski można składać:

  1. w Biurze Podawczym Spółdzielni,
  2. drogą e-mailową na adres biuro@smnowydwor.com.pl (wyłącznie z adresu e-mail zgłoszonego w Spółdzielni do korespondencji, od godziny 700).

 

O zawarcie umowy najmu na miejsce postojowe mogą ubiegać się wyłącznie Członkowie SM „Nowy Dwór”  pod warunkiem niezalegania
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi.

Miejsca postojowe są miejscami niestrzeżonymi. W przypadku, gdy liczba chętnych do zawarcia umowy przekroczy ilość dostępnych miejsc postojowych, Spółdzielnia w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przydzieli ubiegającym się wyłącznie po jednym miejscu postojowym oraz sporządzi listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Miesięczna opłata za korzystanie z miejsca postojowego wynosić będzie
40 zł brutto, za miejsce dla niepełnosprawnych – 10 zł brutto.

Planowany termin uruchomienia parkingu :   kwiecień 2022r.