Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

1 kwietnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

 

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 06-22.04.2022 r.:

 

Adres budynku

I TERMIN

Godziny

ROGOWSKA 122

06.kwi

11-19;00

ROGOWSKA 124

07.kwi

11-19;00

ROGOWSKA 126

08.kwi

11-19;00

ZEMSKA 1

11.kwi

11-19;00

ZEMSKA 3

12.kwi

11-19;00

ZEMSKA 5

13.kwi

11-19;00

ZEMSKA 7

19.kwi

11-19;00

NOWODWORSKA 105

20.kwi

11-19;00

NOWODWORSKA 107

21.kwi

11-19;00

NOWODWORSKA 95

22.kwi

11-19;00