Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

4 maja 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

 

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 09-27.05.2022 r.:

 

Adres budynkuI TERMINGodziny
ZEMSKA 10-129.05-10.0511-19;00
ZEMSKA 14-1610.05-11.0511-19;00
NOWODWORSKA 99-10111.05-12.0511-19;00
ROGOWSKA 13616.maj11-19;00
ROGOWSKA 13817.maj11-19;00
ROGOWSKA 140-142-14418.maj11-19;00
ZEMSKA 38-4019.maj11-19;00
ZEMSKA 42-4420.maj11-19;00
ZEMSKA 18-2023-24.0511-19;00
ZEMSKA 22-2424-25.0511-19;00
ZEMSKA 26-2827.maj11-19;00