SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 12.05.2022 r.-24.05.2022 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części piwnicznej budynku przy ul. Nowodworskiej 83.

12 maja 2022

SM „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 12.05.2022 r.-24.05.2022 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w części piwnicznej budynku przy ul. Nowodworskiej 83.

W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody do lokali mieszkalnych i użytkowych w następujących terminach:

  • Nowodworska 83,
  • 05.2022 r. w godz. 800 – 1600,
  • 05.2022 r. w godz. 800 – 1600,
  • 05.2022 r. w godz. 800 – 1600,
  • Nowodworska 79, 81
  • 05.2022 r. w godz. 800 – 1600,

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 693 790 215, 603 925 253, do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.

Przepraszamy za utrudnienia!