Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 05.07.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie usługi w zakresie realizacji projektu wykonawczego  organizacji ruchu docelowego na obszarach należących do S.M. „Nowy Dwór”, w rejonie ulic: Zemskiej, Rogowskiej, Budziszyńskiej, Wojrowickiej, Nowodworskiej, Komorowskiej i Gubińskiej, z terminem realizacji całości w/w prac do dnia 21.10.2022r., według szczegółowego zakresu prac określonego w/w projekcie oraz w oparciu o dokumentację przetargową.

8 czerwca 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 05.07.2022r. o godz.1000 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na wykonanie usługi w zakresie realizacji projektu wykonawczego  organizacji ruchu docelowego na obszarach należących do S.M. „Nowy Dwór”, w rejonie ulic: Zemskiej, Rogowskiej, Budziszyńskiej, Wojrowickiej, Nowodworskiej, Komorowskiej i Gubińskiej, z terminem realizacji całości w/w prac do dnia 21.10.2022r., według szczegółowego zakresu prac określonego w/w projekcie oraz w oparciu o dokumentację przetargową (Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia).

                      Termin składania Ofert do dnia 05.07.2022r. do godz. 930.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10, parter, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków).

                       Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

     Wszelkich informacji udziela  P. inż. Grażyna Fortunarska, tel. (71) 356-48-24, codziennie, w dni robocze, w godz. od  1200 – 1300 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 10, parter, w w/w terminie.

     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z.,, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.