Informacja dotycząca składania deklaracji odnośnie źródeł ciepła i źródeł spalania dla budynków Spóldzielni.

21 czerwca 2022

W związku z pojawiającymi się pytaniami Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” wyjaśnia, iż deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw jest składana przez Spółdzielnię dla całych budynków. Właściciele lokali nie składają tej deklaracji za wyjątkiem sytuacji, gdy w ich lokalu znajduje się źródło ogrzewania inne, niż w pozostałych lokalach w budynku.