Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

7 lipca 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 11-25.07.2022 r.:

adres

I TERMIN

Godziny

II TERMIN

Godziny

BUDZISZYŃSKA 117

27.cze

11-19;00

12.lip

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 119-121

21.cze

11-19;00

12.lip

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 123-125

20.cze

11-19;00

12.lip

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 127

11.lip

11-19;00

25.lip

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 129

22.cze

11-19;00

12.lip

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 131-135

11.lip

11-19;00

25.lip

11-19;00

ROGOWSKA 88-94

23.cze

11-19;00

15.lip

11-19;00

WOJROWICKA 46

23.cze

11-19;00

15.lip

11-19;00

WOJROWICKA 48

12.lip

11-19;00

25.lip

11-19;00

WOJROWICKA 50-52

24.cze

11-19;00

15.lip

11-19;00

WOJROWICKA 54-56

24.cze

11-19;00

15.lip

11-19;00

WOJROWICKA 32-34

13.lip

11-19;00

25.lip

11-19;00

WOJROWICKA 36-38

14.lip

11-19;00

25.lip

11-19;00

WOJROWICKA 40-42

15.lip

11-19;00

25.lip

11-19;00

WOJROWICKA 44

18.lip

11-19;00

 

 

ROGOWSKA 172

18.lip

11-19;00

 

 

ROGOWSKA 174

19.lip

11-19;00

 

 

ROGOWSKA 176

19.lip

11-19;00

 

 

BUDZISZYŃSKA 110-112

20.lip

11-19;00

 

 

BUDZISZYŃSKA 114-116

21.lip

11-19;00

 

 

ROGOWSKA 162-164

22.lip

11-19;00

 

 

ROGOWSKA 166-170

22.lip

11-19;00

 

 

BUDZISZYŃSKA 76

25.lip

11-19;00

 

 

BUDZISZYŃSKA 78

27.lip

11-19;00

 

 

BUDZISZYŃSKA 80-82

26.lip

11-19;00

 

 

BUDZISZYŃSKA 84-86

27.lip

11-19;00