Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

1 sierpnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” podaje do wiadomości, że zgodnie z ustawą Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z dnia 11 maja 2001 r. z późn. zm.) przystąpiono do wymiany wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Wymiana wodomierzy odbywa się sukcesywnie.

Według Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu cyt. „Użytkownik jest obowiązany na żądanie Spółdzielni zezwolić na wstęp do lokalu, pomieszczenia przynależnego lub pomieszczenia dodatkowego ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń pomiarowych, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.”

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie lokali oraz miejsc montażu nowych wodomierzy wykonawcy prac firmie „Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. nr tel. 609 462 709.

Poniżej harmonogram wymiany wodomierzy w dniach 18.07.2022-29.09.2022 r.:

Adres budynku

I TERMIN

Godziny

II TERMIN

Godziny

WOJROWICKA 44

18.lip

11-19;00

08.sie

11-19;00

ROGOWSKA 172

18.lip

11-19;00

09.sie

11-19;00

ROGOWSKA 174

19.lip

11-19;00

09.sie

11-19;00

ROGOWSKA 176

19.lip

11-19;00

09.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 110-112

20.lip

11-19;00

23.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 114-116

21.lip

11-19;00

23.sie

11-19;00

ROGOWSKA 162-164

22.lip

11-19;00

08.sie

11-19;00

ROGOWSKA 166-170

22.lip

11-19;00

08.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 76

25.lip

11-19;00

25.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 78

27.lip

11-19;00

25.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 80-82

26.lip

11-19;00

25.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 84-86

27.lip

11-19;00

25.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 88-90

03.sie

11-19;00

29.sie

11-19;00

BUDZISZYŃSKA 92-96

03.sie

11-19;00

29.sie

11-19;00

ROGOWSKA 42-44

04.sie

11-19;00

29.sie

11-19;00

ROGOWSKA 46-48

05.sie

11-19;00

29.sie

11-19;00

ROGOWSKA 50-52

10.sie

11-19;00

 

11-19;00

KOMOROWSKA 2-22

16-17.sie

11-19;00

 

11-19;00

NOWODWORSKA 79-81-83

11.sie

11-19;00

 

11-19;00

NOWODWORSKA 85

08.sie

11-19;00

 

11-19;00

NOWODWORSKA 87

09.sie

11-19;00

 

11-19;00

NOWODWORSKA 89-91

12.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 34-36

18.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 38-40

19.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 20-20A-22

22.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 24

23.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 26-28-30-32

24.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 2-2A

25.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 4

26.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 6

26.sie

11-19;00

 

11-19;00

ROGOWSKA 8

29.sie

11-19;00

 

11-19;00