Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 31.08.2022 r.-26.09.2022 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni remont i odbudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Wojrowickiej 40 i 42.

30 sierpnia 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje, że w dniach 31.08.2022 r.-26.09.2022 r. firma „Komplex-bud”, będzie wykonywała na zlecenie Spółdzielni remont i odbudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Wojrowickiej 40 i 42.

Właściciele i użytkownicy komórek lokatorskich oraz pozostałych pomieszczeń, przez które przebiega trasa rurociągów, są zobowiązani zgodnie z regulaminem Spółdzielni do ich udostępnienia, o czym zostaną poinformowani przez wykonawcę robót.

Nr kontaktowy do wykonawcy: 693 790 215, 603 925 253,

do inspektora nadzoru SM „Nowy Dwór”: 71 356 48 14.